Welkom » Werkwijze

Coaching & Raadgeving

Ondersteuning bij een christelijke levenswijze.


De meerwaarde van christelijke coaching.

De meerwaarde van christelijke coaching, voor jou die op de levensweg als christen gekend wil worden, is dat de coaching gebaseerd zal zijn op Bijbelse waarden normen. De aangeboden hulp zal dan meer aansluiten bij jouw identiteit. Een absolute voorwaarde voor jou om, passende antwoorden te vinden op jouw vragen, problemen en/of wensen. Als coach zal ik jou slechts bijstaan, terwijl jij aan de slag gaat. Mijn bijstand is slechts tijdelijk, maar wel duurzaam.

Werkwijze coaching face to face.

Als jij denkt dat ik jouw "sparringspartner" zou kunnen zijn, vul dan het contactformulier op deze site in. Vervolgens zal ik contact met je opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Na het intakegesprek zullen we gezamenlijk besluiten of we samen een traject ingaan. In de meeste gevallen evalueer ik na een vijftal gesprekken met jou hoe het traject dat we zijn ingegaan verloopt. Wanneer we beiden van mening zijn, dat het traject naar plan is verlopen, kunnen we de gesprekken beëindigen. Indien nodig kunnen we ook besluiten dat er nog een aantal gesprekken nodig zijn. Daarvoor zullen we opnieuw inventariseren wat er nog moet gebeuren.

Verwachtingen over en weer.

Ik zal niet meer werk aannemen dan ik aankan, waardoor er geen wachtlijst is. Ik zal de gesprekken ingaan zonder (voor-)oordeel en naar jou luisteren.

Van jou verwacht ik dat je werkt aan de gestelde doelen.

Werkwijze bij raadgeving.

Stel jij wilt raad hoe je in een bepaalde situatie te verhouden, zodat je gekend zult worden als christen? Vul het contactformulier in en geef aan waarin of waarover je raad wilt hebben. Na ontvangst van jouw betaling, zal ik je binnen 48 uur een gefundeerd antwoord geven per email. Als het een enkelvoudige vraag betreft kun je een bedrag overmaken naar NL13 INGB 00084157 00 o.v.v. Raadgeving.