Welkom » Tarieven

Coaching & Raadgeving

Ondersteuning bij een christelijke levenswijze.


Tarieven coaching face to face.

Voor coachingsgesprekken reken ik een uurtarief van € 65,00 inclusief BTW. In de meeste gevallen zal een coachingstraject bestaan uit een zestal gesprekken. Als je zes gesprekken vooraf ineens betaalt, kan ik je een korting geven van 15%. Je betaalt dan geen € 390,00 maar slechts € 331,50.

Ik begrijp dat deze investering in jezelf een aderlating kan zijn als je maar een klein budget hebt. Omdat ik vind dat mijn hulp in principe voor iedereen toegankelijk moet zijn, is er afhankelijk van jouw inkomen een aangepast tarief bespreekbaar.

Annulering van een gesprek.

Annulering van een gesprek dient in elk geval 48 uur van te voren worden gedaan. Dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering korter dan 48 uur van te voren of bij het niet nakomen van de afspraak zal het geldende tarief in rekening worden gebracht.

Tarieven raadgeving.

Voor het afhandelen van een enkelvoudige vraag reken ik een tarief van € 21,50 inclusief BTW. Dat bedrag moet vooraf worden voldaan  op rekeningnummer NL13 INGB 00084157 00 tnvn VanBitterNaarZoet o.v.v. Raadgeving.