Onderwijs


Onderwijs

Het onderwijs dat VanBitterNaarZoet jou aanbiedt is er op gericht dat ook jij een meer dan voortreffelijke weg kunt bewandelen. Een weg waarop je deel zult krijgen aan de beloften die God voor jou apart heeft gezet. Het onderwijs zal in verschillende vormen worden aangeboden. Te denken valt dan aan seminars, workshops en/of conferenties.  

Momenteel wordt er onderwijs over het thema “Stilte” voorbereid. Stilte is iets dat in onze moderne informatiemaatschappij een schaars goed lijkt te zijn geworden. Naar ons inzien is juist het in de stilte te kunnen komen onontbeerlijk om je op God af te stemmen.

Ontmoetingsdagen

Naast het onderwijs is VanBitterNaarZoet voornemens een aantal malen per jaar een ontmoetingsdag te organiseren. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de organisatie VanBitterNaaarZoet en haar medewerkers en met broeders en zusters die ook een meer dan voortreffelijke weg willen bewandelen. We hopen dat deze ontmoetingsdagen dagen vol bemoediging en aanmoediging zullen zijn om de juiste keuzes in het leven te maken.


 


Agenda activiteiten