Welkom » Samen rond Gods Woord

Samenkomsten


Samenkomen op geregelde basis.

Samenkomen op geregelde basis, met broeders en zusters die ook een meer dan voortreffelijke weg willen gaan, is ons (Evelien en Willem) verlangen. Daarom stellen wij om te beginnen vanaf 5 juni 2018 ons huis wekelijks open op de dinsdagavond.

Kenmerken van de samenkomsten.

We willen onderzoeken of we met elkaar een basis kunnen leggen voor een gemeenschap die zich kenmerkt door:

  • gefundeerd onderwijs.
  • betrokkenheid op elkaar en onderlinge zorg en dienstbetoon.
  • een sfeer waar ruimte is voor onderlinge bemoediging, maar ook voor correctie.
  • samenkomsten waar ook ieder een aandeel heeft.
  • gezamenlijk gebed.
  • een getuigende instelling tegenover buitenstaanders.
  • het functioneren van de geestelijke gaven.

Tijdens de samenkomsten zullen we ook gezamenlijk het Avondmaal vieren. Lees Lucas 22:14-20 BGT.

Voorzichtig beginnen.

We kiezen er bewust voor om in de regio Twente voorzichtig te beginnen met wekelijks één avond vanuit ons eigen huis. De samenkomsten staan open voor allen die geloven (willen) dat het offer en de opstanding van de Here Jezus Christus nodig was tot hun redding. Door dat geloof ben je een kind van God geworden.

We gaan er vanuit dat de tijd en de Heilige Geest ons dan wel duidelijk zullen maken hoe dit initiatief verder mag groeien. Wij laten ons graag verrassen.

 


Agenda activiteiten