Welkom » Over VanBitterNaarZoet

Over VanBitterNaarZoet


De vruchten van onze spirituele reis.

Wij, Evelien en ik, Willem, zijn dankbaar, dat we de vruchten van onze spirituele reis door het leven, onze opgedane Bijbelkennis en inzichten mogen samenvoegen om jou te dienen. Wij hopen jou te kunnen/mogen helpen in jouw zoektocht naar antwoorden op levens-/zingevingsvragen. Als wij om ons heen kijken zien wij een wereld die kraakt in al haar voegen. Ik hoop dat ook jij met ons kunt belijden:

De wereld, maar ook ik heb God nodig!

Jij mag een meer dan voortreffelijke weg gaan.

We hebben een goede God. Een God die wil dat het ons goed gaat, naar lichaam, ziel en geest. In relatie met die God mag ook jij een meer dan voortreffelijke weg gaan. Een weg die je niet op eigen kracht en inzicht hoeft te gaan. Want op jouw geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus, heeft God jou een Helper gegeven, namelijk de Heilige Geest. De Heilige Geest zal je helpen steeds meer te wandelen naar de wil van God, waardoor je deel zult krijgen aan de beloften die God apart heeft gezet.  

School voor het leven biedt praktisch onderwijs.

Binnen VanBitterNaarZoet zullen Evelien en ik, de School voor het Leven opzetten. De School voor het Leven zal praktisch onderwijs (laten) ontwikkelen en aanbieden. Onderwijs dat je de handvatten zal bieden om die meer dan voortreffelijke weg te bewandelen. Dat onderwijs bieden we in verschillende vormen en modules aan. Daar waar dat kan zullen we het via de website aanbieden. Maar er zullen ook vele vormen van onderwijs ontwikkelt worden, die beter kunnen worden overgebracht als we in kleine groepen, in levende lijve, samenkomen. Dat zou dan kunnen in de vorm van workshops, seminars en/of conferenties.

 

We hopen dat er nog meer mooie dingen zullen ontstaan.

Het is het gebed van Evelien en mij, dat we ook jou tot zegen mogen zijn met dit onderwijs. Naast het onderwijs dat we aanbieden hopen wij dat er nog meer mooie dingen zullen ontstaan. Als we samen een meer dan voortreffelijke weg willen bewandelen zullen we elkaar hard nodig hebben. Wat is er mooier dan elkaar te ontmoeten en vriendschappen te sluiten. We hopen een paar maal per jaar een ontmoetingsdag te kunnen organiseren. Wie weet wat daar allemaal uit voort mag komen?  


In de regio Twente zullen we vanaf juni 2018 (wekelijkse) ontmoetingen gaan initiëren die sterk geïnspireerd zullen zijn op de kenmerken van de eerste christengemeenten.

 

Onderwijsbrieven

Kenmerken van de eerste christengemeenten.

Uit de vele gesprekken die Evelien en ik hebben gevoerd over het gebrekkige onderwijs in veel kerken, ontstond de overtuiging dat het onderwijs meer praktisch gemaakt moest worden. We spraken steeds vaker over “the school for life”. Eindelijk, na vele jaren, vindt ook God dat we klaar zijn om handen en voeten te geven aan het stuk onderwijs dat het ook jou mogelijk maakt deel te krijgen aan een meer dan voortreffelijke weg.

Lees meer »