Welkom » Over VanBitterNaarZoet

Over VanBitterNaarZoet


Initiatiefnemer

VanBitterNaarZoet is een initiatief van Willem A. de Wit.

Het zoeken naar antwoorden op levens-/zingevingsvragen heeft altijd als een rode draad door mijn leven gelopen. Ik mag best wel zeggen dat ik een rijk en veel bewogen leid, dat mij in geestelijke zin heel veel oplevert. De reis over mijn levensweg heeft mij  door de meest uiteenlopende omstandigheden geleid. Ook  omstandigheden waarin ik mij heel ongemakkelijk en vaak ook heel machteloos heb gevoeld. Toch kan ik zeggen dat het leven de moeite waard is om geleefd te worden.

 

 

Het begin van een nieuw leven.

Mijn leven is nog meer de moeite waard om geleefd te worden, omdat mijn leven in 1995 een veel diepere betekenis heeft gekregen. Eindelijk vond ik antwoorden op levens-/zingevingsvragen. Op een dieptepunt in mijn leven, werd ik door God aangeraakt. Na een korte (geestelijke) strijd kon ik niet anders dan mij overgeven aan de levende God. Voor het eerst in mijn leven kon ik mij buigen voor Iemand.

Het begin van een nieuw leven.

In dat nieuwe leven bracht God ook een vrouw op mijn pad die ik nodig had. Mijn huidige echtgenote Evelien. Mensen, God weet wat Hij doet! Evelien en ik vormen een geweldig team dat verbonden in God elke dag het avontuur van dit leven mag aangaan.

De vruchten van een spirituele reis door het leven.

Ik ben dankbaar, dat Evelien en ik de vruchten van onze spirituele reis door het leven, onze opgedane Bijbelkennis en inzichten mogen samenvoegen om jou te dienen in jouw zoektocht naar antwoorden op levens-/zingevingsvragen.

Als wij om ons heen kijken zien wij een wereld, waarin jij en ik geplaatst zijn, die kraakt in al haar voegen. Ik hoop dat ook jij met ons kunt belijden:

Ik heb God nodig.

We hebben een goede God. Een God die wil dat het ons goed gaat, naar lichaam, ziel en geest. In relatie met die God mag jij een meer dan voortreffelijke weg gaan. Een weg waarop je deel kunt krijgen aan de beloften die God apart heeft gezet.  

Visie

Om jou te dienen in jouw zoektocht naar antwoorden op levens-/zingevingsvragen zullen Evelien en ik in VanBitterNaarZoet praktisch onderwijs (laten) ontwikkelen en aanbieden. Onderwijs dat je de handvatten zal bieden om die meer dan voortreffelijke weg te bewandelen.

Dat onderwijs bieden wij deels aan via deze website. Daarnaast zal er ook gewerkt worden aan onderwijs dat in de vorm van workshops, seminars en/of conferenties aangeboden zal worden.

Verwachting.

Het is ons gebed dat we ook jou tot zegen mogen zijn met dit onderwijs. Naast het onderwijs dat we aanbieden hopen wij dat er nog meer mooie  dingen zullen ontstaan. Als we samen een meer dan voortreffelijke weg willen bewandelen zullen we elkaar hard nodig hebben. Wat is er mooier dan elkaar ontmoeten en vriendschappen sluiten. We hopen een paar maal per jaar een ontmoetingsdag te kunnen organiseren. Wie weet wat daar allemaal uit voort mag komen?  

 

In de regio Twente zullen we ontmoetingen gaan initiëren die sterk geïnspireerd zullen zijn op de kenmerken van de eerste christengemeenten. 


Onderwijsbrieven

Kenmerken van de eerste christengemeenten.

Uit de vele gesprekken die Evelien en ik hebben gevoerd over het gebrekkige onderwijs in veel kerken, ontstond de overtuiging dat het onderwijs meer praktisch gemaakt moest worden. We spraken steeds vaker over “the school for life”. Eindelijk, na vele jaren, vindt ook God dat we klaar zijn om handen en voeten te geven aan het stuk onderwijs dat het ook jou mogelijk maakt deel te krijgen aan een meer dan voortreffelijke weg.

Lees meer »