Welkom » Over ons

VanBitterNaarZoet Coaching & Raadgeving

op weg naar een gezonde manier van leven


Achtergrond info


VanBitterNaarZoet is een initiatief van Willem A. de Wit.

Voor jouw beeldvorming.

Het initiatief om VanBitterNaarZoet op te zetten is de vrucht van mijn reis door het leven. Om jou inzicht te geven in wie ik ben en waarom nu VanBitterNaarZoet zal ik je een klein stukje meenemen op de levensweg.  

De rode draad in mijn leven.

Het zoeken naar antwoorden op levens-/zingevingsvragen heeft altijd als een rode draad door mijn leven gelopen. Na veel omzwervingen langs diverse levensbeschouwingen heb ik mij in 1995 bekeerd tot het christelijk geloof. Vanuit dat geloof probeer ik te leven. Daarom is bij alles wat ik doe, de Bijbel, het Woord van God, mijn inspiratiebron.

Fascinatie voor Goddelijke genezing.

Ik ben gefascineerd geraakt door het fenomeen "Goddelijke genezing". Die fascinatie is alleen maar gegroeid toen ik geconfronteerd werd met ziekte in mijn eigen lichaam. In de afgelopen jaren is mijn deskundigheid flink toegenomen.

Ik geloof inmiddels, dat het ultieme verlangen van God niet is ons te genezen, maar dat wij leven in gezondheid.    

Toch blijven er nog altijd vragen onbeantwoord. Want ondanks het feit, dat er in mijn persoonlijke omgeving een aantal mensen op gelovig gebed zijn genezen van ernstige ziekten, bleef voor het merendeel van de mensen waarvoor werd gebeden genezing uit. Uit literatuur over dit onderwerp mag je opmaken dat er slechts 5% van de mensen waarmee (gelovig) wordt gebeden ook daadwerkelijk genezing vindt. Om niet van je geloof te vallen is er natuurlijk nader onderzoek nodig om dit misterie te ontrafelen. En dat is nu net wat ik met jou/jullie wil gaan doen.  

God onze Heelmeester.

Het is natuurlijk fascinerend als je gelooft dat God onze Heelmeester is en dat het Zijn wil is, dat het ons wel gaat naar lichaam, ziel en geest en dat er vervolgens maar relatief weinig mensen in geloof, of op gebed tot genezing komen.

Mijn persoonlijke fascinatie werd alleen maar groter toen ik zelf geplaagd werd door ongemakken in het lichaam. Al snel nadat ik ziek werd mocht ik profetieën ontvangen over mijn genezing. Echter tot mijn grote frustratie bleef die genezing uit. Uiteindelijk heeft het nog jaren geduurd, voordat ik tot diepere inzichten kwam wat betreft "Goddelijke genzing". Deze inzichten hebben mij geholpen op weg naar een gezonde manier van leven.

Geheel nieuwe inzichten.

Tot de diepere inzichten aangaande "Goddelijke genezing" ben ik gekomen bij het bestuderen van natuurlijk ten eerste de Bijbel, maar daarnaast tijdens het studeren aan de hand van het boek  "Een meer dan voortreffelijke weg", van Henry W. Wright.  

Voor het lezen van dat boek sprak ik vaak over genezing als zijnde een wonder van God. Nu zie ik genezing van de gelovige niet alleen als een wonder, maar ook als een belofte van God.

Gebrek aan kennis.

Mij heeft de Heilige Geest duidelijk inzicht gegeven, dat genezing alles te maken heeft met gehoorzaamheid aan God en een leven naar Zijn Wil.

Het gebrek aan deze kennis bij mij, heeft mijn genezing lange tijd in de weg gestaan. Pas toen ik begreep dat God mij die genezing wilde geven, zag ik in dat ik mijn gehele levenstijl moest aanpassen.

Al mijn verzamelde kennis, inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren wil ik graag met jou delen, zodat ook jij mag zien hoe groot onze Schepper is.