Welkom » Nieuws » Wat is er fout gegaan?

Wat is er fout gegaan?

Gepubliceerd op 21 november 2019 om 09:30

Wat is er mis gegaan

Begrip krijgen.

Alvorens aan de slag te gaan met het aandragen van bouwstenen voor het leggen van een fundament voor een gezonde leefstijl, is het belangrijk meer begrip te krijgen. Leren begrijpen  waarom het zo belangrijk is  aan de slag te gaan vanuit een levensovertuiging. In mijn geval de christelijke levensovertuiging.

Als ik kijk naar de wereld waarin we geplaatst zijn, zien ik een wereld vol ziekte en smarten. Dat houdt mij bezig, omdat ik geloof dat God, de Schepper van hemel en aarde en al wat daarop leeft, het niet zo heeft bedoeld en ook nu nog steeds niet wil dat het zo gaat.

Wat is er fout gegaan? Hoe zijn we zover van God afgedwaald?

Om te kunnen ontdekken wat er fout is gegaan tussen God en de mens is het belangrijk om terug te gaan naar het begin. Ik kan niet geloven dat we als mensen bij toeval zijn ontstaan. Ik geloof dat God jou en mij heeft geschapen op de zesde dag van de Schepping. 

Toen Hij daar mee klaar was bekeek Hij al wat Hij gemaakt had en zag dat het goed was.

De positie van de mens binnen de Schepping.

Je wordt geboren en na verloop van jaren sterf je weer. En gezien in het licht van de eeuwigheid is je tijd hier op aarde slechts kort. Wat mag dan de zin van dit aardse leven zijn? Ik wil dat met jullie graag bekijken aan de hand van de Bijbel. Wat is Gods bedoeling met de mens?

God heeft de mens het leven gegeven en hem in de hof van Eden geplaatst om die hof te beheren en er op te passen. Maar God zag dat het voor de mens beter was dat hij niet allen zou zijn. Vervolgens maakte Hij iemand die bij hem zou passen

Waardoor veranderde de positie van de mens?

God had het zo mooi bedoeld met de mens en zijn vrouw. Als zorgers en beheerders van de Hof van Eden mochten zij in harmonie met God en met elkaar in de Hof leven. Toch liep het helaas anders! De mens en zijn vrouw hielden zich niet aan dat ene gebod om niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Als gevolg van die ongehoorzaamheid (zonde) werden zij uit de Hof van Eden verbannen. De toegang tot de hof en daarin de boom des levens liet God bewaken door engelen met een heen en weer bewegend vlammend zwaard. De straf ging echter nog verder. De vrouw zou in haar zwangerschap grote moeite gaan ervaren en haar man zou over haar heersen. De man zou vanaf dat moment zijn leven lang hard op het land moeten werken voor het eten voor zijn vrouw, kinderen en zichzelf. Ook zouden zij niet meer eeuwig leven op aarde.  

Je ziet dat op zonde en verkeerde keuzes een grote straf staat.

In een volgend blog wil ik verder gaan en kijken hoe God er alles aan gedaan heeft om de relatie met de mens weer te herstellen.

Hartelijke groet en tot de volgende keer

Willem


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.