Welkom » Diensten » Werkwijze

VanBitterNaarZoet Coaching & Raadgeving

op weg naar een gezonde manier van leven


Werkwijze 


Presentaties

De presentaties kunnen over diverse onderwerpen gaan, maar zijn altijd gericht op het overdragen van kennis, die bijdraagt aan bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid in een gezonde manier van leven.

De presentaties zijn een prima gelegenheid om kennis te maken met VanBitterNaarZoet en haar gedachtegoed en de workshops die worden verzorgt om jou te helpen een meer dan voortreffelijke weg te bewandelen.

Elke presentatie  begint met het overdragen van kennis. Na die overdracht komt het interactieve deel van de presentatie. Er wordt daarin ruimte geboden tot het stellen van vragen.  

Het geheel zal ongeveer twee uur in beslag nemen.

 

Workshops

In de workshops die we geven zal veel kennis worden overgedragen, maar het zijn beslist geen bijeenkomsten waar je passief zult zitten te luisteren. Door de vragen van de workshopleider en de oefeningen die je worden aangeboden, wordt er ook van jou een actieve houding verwacht. Op die manier kunnen we uiteindelijk veel van elkaar leren. 

Daarom kiezen we ervoor de groepen overzichtelijk te houden door niet meer dan 16 mensen tot een workshop toe te laten. We kunnen de workshops op diverse locaties in het land verzorgen.

Natuurlijk kunt u ons als kerk, bijbelstudiegroep, huiskring of anderssoortige groep uitnodigen. We zullen dan in overleg met elkaar een passend programma aanbieden.

 

Individuele coaching

Individuele coaching begint altijd met een intakegesprek. Na dat intakegesprek moet duidelijk worden of er voldoende wederzijds vertrouwen is om een coachingstraject in te gaan. Als we daartoe besluiten, zullen we in samenspraak komen tot een plan van aanpak, om te kunnen inschatten hoe jouw traject er uit zal moeten zien en hoeveel gesprekken we nodig denken te hebben om tot het gewenste resultaat te komen. Gedurende het traject zullen we regelmatig evalueren of het traject naar wens verloopt, of dat er moet worden bijgesteld. Zodra we vaststellen dat de gestelde doelen zijn bereikt kunnen we de gesprekken beëindigen.  

De individuele coaching is er op gericht dat jouw eigen wil wordt gebruikt om God de eerste plaats in jouw leven te geven. Hij wil namelijk dat je leert in afhankelijkheid van Hem te leven.

Dat betekent dat je gaat leren jouw eigen wil ondergeschikt te maken aan de Wil van God.

Als coach is het mijn verlangen jou met respect te begeleiden naar een "meer dan voortreffelijke weg". Dat is de weg waarop jij deel zult krijgen aan de beloften die God apart heeft gezet.

Daarbij is het niet mijn bedoeling jou mijn overtuiging op te leggen.Uiteindelijk ben jij degene die de keuzes zal moeten maken.