Welkom » Coaching & Raadgeving

Coaching & Raadgeving

Ondersteuning bij een christelijke levenswijze.


Het leven bestaat uit het maken van keuzes.

Je kent vast wel de uitdrukking: "Het leven bestaat uit het maken van keuzes." Een waarheid als een koe! Zeker als je bedenkt, dat een mens per dag zo'n 30.000 keuzes maakt." Om "gek" van te worden als je al die keuzes bewust zou moeten maken. Je zou tijd tekort komen! Maar, hoe maak je dan al die keuzes?

Keuzes zijn een interpretatie van je gevoel.

Intuïtieve ingevingen bepalen in belangrijke mate de keuzes die je maakt. Zodra je begint na te denken, wordt het maken van keuzes moeilijk. Het grote wikken en wegen begint en je dwaalt af van de eerste intuïtieve ingeving die je kreeg. Twijfel over het maken van een keuze maakt zeer onrustig.

Bevestiging zoeken voor de te maken keuze.

Twijfel bij het maken van belangrijke keuzes wordt mede veroorzaakt, omdat de wereld waarin je geplaatst bent, je andere opties aanreikt dan de keuzes die je vanuit je geloof zou willen maken. Hoe fijn is het dan, dat je even kunt delen met een geestverwant, om bevestiging te zoeken voor de te maken keuze.

God wil dat jij je richt naar Zijn wil.

Coaching in het algemeen is er op gericht, dat je (weer) leiding krijgt over jouw leven, zodat jij jouw leven kunt inrichten naar jouw eigen wil. Maar, dat is niet de manier waarop God wil dat jij leeft. God wil niet dat het om jouw wil gaat, maar dat jij je richt naar Zijn wil.  God heeft je geschapen om op Hem te lijken. Niet dat je aan Hem gelijk bent, maar dat je vrucht gaat dragen. Dat vrucht dragen betekent nogal wat. Je zult er niet komen met het doen van een kunstje. Nee, het zal jouw levensstijl moeten worden. Dit kun je alleen maar verwezenlijken, als jouw gedachten in lijn komen met die van God.

Niet mijn wil, maar Zijn wil geschiede. 

Christelijke coaching daarentegen is er op gericht, dat de eigen wil wordt gebruikt, om God de eerste plaats in jouw leven te geven. Hij wil dat we leren in afhankelijkheid van Hem te leven. Dat betekent, dat wij onze wil ondergeschikt leren te maken aan Zijn wil. Als coach is het mijn verlangen, jouw met respect te begeleiden naar een "meer dan voortreffelijke weg". Dat is de weg waarop je deel zult krijgen aan de beloften die God ook voor jou apart heeft gezet. Daarbij is het niet mijn bedoeling jouw mijn overtuiging op te leggen. Uiteindelijk ben jij degene die de keuzes moet maken.

Raadgeving in het algemeen.

Je kent vast wel het gezegde: "Goede raad is duur!" Dit gezegde mag je uitleggen, als zijnde, dat er maar weinig mensen zijn die voldoende basis bezitten, meer dan genoeg geduld hebben en/of voldoende moed hebben om raad te geven. In de praktijk mag je goede en slechte raad onderscheiden.

Slechte raad herken je, aan het op voorhand, altijd in je gelijk te worden gesteld. Men is bang om jou de waarheid te vertellen of men probeert verdeeldheid te zaaien door jou tegen anderen op te zetten.

Goede raad daarentegen, herken je door weldoordacht handelen dat uit is op jouw welzijn.

Raadgeving, de christelijke variant.

Christelijke raadgeving mag daarentegen gezien worden als het dienen van de naaste. Je mag verwachten dat je raad krijgt die recht doet aan maatstaven voor recht en rechtvaardigheid.