Welkom » Christen-zijn, een manier van leven

Christen-zijn, een manier van leven


Om jou te redden was het offer en de opstanding van de Here Jezus nodig.

Als jij zegt een christen te (willen) zijn, dan ben je meer dan alleen de naamdrager van Jezus Christus. Dan mag er van jou worden verwacht, dat je hebt ingezien een zondaar te zijn. Een zondaar die de genade van God nodig had (heeft) om gered te worden. Om jou te redden was het offer en de opstanding van de Here Jezus nodig.  

Daarmee ben je een kind van God geworden.

 

Ben jij bereid jezelf te verloochenen?

Dan onderhoud je een levende relatie met de Here Jezus en heb je God lief boven alles. Je bent bereid jezelf te verloochenen en je eigen wil te onderwerpen aan de wil van God. Je wilt je geheel toewijden aan God.

Jij doet er werkelijk toe.

Jouw geloof is zichtbaar in jouw dagelijks leven. Je bent een vruchtdrager geworden.

Dus iemand waaraan je kunt zien dat je een christen bent. Jij doet er werkelijk toe, omdat je een verschil maakt in deze wereld. Laat je niet afschrikken en wees niet bang dat je tekortschiet als je bovenstaande opsomming leest.  

Niemand is perfect!

Niemand is perfect! Maar God ziet je hart aan! Door jouw geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus, heeft Hij je een geweldig cadeau gedaan. Hij heeft jouw een Helper gegeven. Deze Helper is de Heilige Geest. En door de Heilige Geest zal God al die voorwaarden, verbonden aan het christen-zijn, in jou kunnen uitwerken. Hij weet waar je nog tekort schiet en zal je de kracht geven om uiteindelijk te voldoen aan het geschetste profiel van een christen.  

Christen-zijn is kiezen voor een manier van leven.  

Jij bent dus bereid meer te zijn dan alleen een naamdrager van de Here Jezus Christus? Jij gelooft dat christen-zijn gelijk staat aan het kiezen voor een manier van leven? Je staat er niet alleen voor. God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen, te bemoedigen en aan te moedigen. VanBitterNaarZoet wil jou ondersteunen bij jouw manier van leven als christen.