Welkom » Blog en berichten » Waarom heeft God de mens geschapen?

Waarom heeft God de mens geschapen?

God heeft de mens geschapen als voorwerp van Zijn Liefde. God de Vader heeft jou net zo lief als Zijn eigen Zoon. Deze liefde van God vormt de basis voor een overvloedig leven.

Waarom heeft God de mens geschapen?

Kort door de bocht kun je stellen dat God de mens, dus ook jou, heeft geschapen tot zijn genoegen. Dat betekent trouwens niet, dat Hij je heeft  geschapen om Hem te vermaken. Nee, God wil een echte inhoudelijke relatie met jou onderhouden. Hij heeft jou geschapen naar Zijn beeld om op Hem te lijken. Maar pas op! Je mag op Hem lijken, maar je bent niet gelijk aan Hem.  

Geschapen om in verbondenheid met God te leven.

God heeft de mens geschapen als een voorwerp van zijn liefde. Jezus zegt daarover in Johannes 17:23 BGT bijvoorbeeld: “Vader, u bent één met mij, en ik ben één met de gelovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn met u. Dan zullen alle mensen weten dat u mij gestuurd hebt.” Dan weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van mij houdt. Jezus zegt hier dus dat God de Vader jou en mij even intens en even diepgaand liefheeft als zijn eigen Zoon. Als je dat op je laat inwerken kan het niet anders dan dat je stil wordt. Deze liefde van God vormt de basis voor een overvloedig leven dat God gelovigen geeft in het hier en nu, en na het aardse leven in volmaaktheid.

God heeft je geroepen om één te zijn met Hem.

Je mag weten dat jouw en mijn God een trouwe God is. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Maar Hij roept jou wel om één te zijn met Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. De relatie tussen God de Vader en Zijn Zoon de Here Jezus Christus is zeer diep. Als Jezus degene is die we willen navolgen is toewijding aan God de Vader onze hoogste roeping. Met andere woorden: Het doel van de mens is niet het tot geloof komen, maar het één-worden met God.
Het is niet een door God afgedwongen besluit, maar om vrijwillige toewijding aan en aanbidding van Hem.

Geschapen om God en de medemens lief te hebben.

Toewijding met ons hart aan God hoort altijd op de eerste plaats te staan. Alleen dan kunnen we goed functioneren. Dan in de tweede plaats zullen we onze medemens lief moeten hebben.   

Geschapen om de aarde te bevolken.

We hebben een God die van orde houdt. Zo heeft Hij ook een bepaalde orde aangebracht bij het formeren van deze wereld en de mens die haar bevolkt. God heeft mannen en vrouwen geschapen. Man en vrouw hebben van nature de mogelijkheid een team te vormen en elkaar lief te hebben. De meest intieme liefdesuiting mond uit in het voortbrengen van kinderen. Ik denk dat voor de meeste mensen, zowel mannen als vrouwen, dit gebeuren wel het meest tot verwondering leidt. God heeft alle levende wezens het vermogen gegeven om zich voort te planten (een van de belangrijkste kenmerken van levende wezens), maar de manier waarop dat bij mensen werkt is wel heel bijzonder.

Geschapen om de aarde te beheren.

In het eerste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek Genesis kun je lezen dat God de mensen maakte. Mensen gelijkend op Hem en als man en vrouw gemaakt.

God zei ook: Jullie moeten kinderen krijgen en er voor zorgen dat overal op aarde mensen komen. Jullie mensen moeten baas zijn over de aarde, maar ook over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren op het land.’ Namens God dragen jij en ik verantwoordelijkheid voor Zijn Schepping. Dat betekent dus dat God wilde dat de mensen goed zouden omgaan met Zijn Schepping. Dat jij en ik laten zien respect te hebben voor het werk van onze Schepper.

Misschien is je nu duidelijk dat er veel werk aan de winkel is om te kunnen leven naar de wil van God. Het voert in het kader van deze onderwijsbrief te ver om het onderwerp verder uit te diepen. Maar je mag wel uitzien naar vervolg onderwijs. Uiteindelijk is het mijn verlangen je te laten zien hoe je een meer dan voortreffelijke weg kunt bewandelen. Een weg naar de wil van God en die je het mogelijk maakt deel te krijgen aan de beloften die God voor jou heeft apart gezet.

Als je nog niet bent aangemeld voor de nieuwsbrief nodig ik je daartoe alsnog uit. Je zult dan geen berichten missen die mogelijk belangrijk voor je zijn.

Ook zou het fijn zijn dat je meewerkt het werk van VanBitterNaarZoet onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Like en deel op de Sociale Media.

Hartelijke groet en verbonden in Hem die ons liefheeft.

Willem


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.