Welkom » Blog en berichten » Begeerte en hartstocht zijn als een bodemloze put.

Begeerte en hartstocht zijn als een bodemloze put.

De Bijbel zegt bij monde van Paulus: “Kinderen van God zondigen niet. Kinderen van God zijn rechtvaardig en staan als zodanig ook geregistreerd in de hemel. Zij kunnen zich tegen de zonde beschermen, zodat satan geen macht over hen heeft. Ik weet niet hoe het jou vergaat? Hoewel ik de zonde haat, kan ik niet zeggen dat ik zonder zonde ben.

Geen zonde in het leven van de christen?

Je mag jezelf een wedergeboren christen noemen als je gelooft dat Jezus zijn leven, ook voor de vloek over jouw zonden, heeft afgelegd aan het kruis. Dat zou ook moeten inhouden dat je door de doop samen met Hem bent gestorven aan je oude leven. Dat oude leven is begraven om een nieuw leven in verbondenheid met Jezus te ontvangen. Dat zou in moeten houden dat daarmee ook een einde is gekomen aan je zondige leven. Maar betekent dat dan ook dat er geen zonde in het leven van de christen meer is?

 Kinderen van God zondigen niet.

De Bijbel zegt bij monde van Paulus: “Kinderen van God zondigen niet. Kinderen van God zijn rechtvaardig en staan als zodanig ook geregistreerd in de hemel. Zij kunnen zich tegen de zonde beschermen, zodat satan geen macht over hen heeft. Ik weet niet hoe het jou vergaat? Hoewel ik de zonde haat, kan ik niet zeggen dat ik zonder zonde ben. Ik ervaar dat er nog regelmatig strijd gevoerd moet worden tussen mijn oude en mijn nieuwe natuur. Mede omdat ik er voor  gekozen heb mijn leven in Gods handen te leggen. Dat houdt ook in dat ik geloof dat God zal voorzien in wat er nodig is in mijn leven.

Ontbreken van financiële middelen ervaar ik als een beproeving.

De keuze te leven in afhankelijkheid van God brengt overwegend veel rust en tevredenheid in mijn leven. Dat ervaar ik als een rijkdom die met geld niet te koop is. In die afhankelijkheid ben ik natuurlijk ook kwetsbaar. Gods voorziening loopt soms anders dan ik het in mijn hoofd heb. Neem nu een probleem dat ik tegenkom bij het doorontwikkelen van VanBitterNaarZoet. Ik wil graag een nieuwe website ontwikkelen die beter aan zal sluiten bij de nieuwe ontwikkeling voor 2018. Echter loop ik nu tegen een probleem aan dat ik zelf, door gebrek aan kennis, niet kan oplossen. Eigenlijk zou ik daar een professional even naar moeten laten kijken. Maar daarvoor ontbreekt het me aan de financiële middelen. Op zo’n ogenblik ervaar ik mijn (financiële) afhankelijkheid als een beproeving.

Het is tijd om bij de les te blijven.

Als er beproevingen op mijn weg komen weet ik; het is tijd om bij de les te blijven. Beproevingen kunnen zomaar uitgroeien tot een aanval op mijn geloofsleven. Ook een beproeving zoals ik die heb beschreven kan mij in de verleiding brengen mijn vertrouwen niet langer op God te stellen. Op zo’n moment kan er zomaar een begeerte ontstaan naar meer financiële middelen. Ik weet inmiddels door eerdere ervaringen, dat de begeerte en hartstocht zijn als een bodemloze put. Het genereren van meer financiële middelen roept begeerte op naar nog meer.  

 Volg ik God of mijn eigen begeerten.

Niet alleen voor mij, maar voor iedereen geldt dat zodra er verleiding op je pad komt. Het maakt trouwens niet uit welke soort verleiding. Je staat op die momenten voor de keuze er aan toegeven of de verleiding weerstaan. Of met andere woorden: Volg ik God of mijn eigen begeerten?

Gelukkig is bij mij de rust en vrede die ik ervaar door het afleggen van mijn eigen ik zo groot dat ik de verleiding om zelf tot een oplossing te komen kan weerstaan. Mocht dat niet lukken bid dan God om kracht zodat je geen verkeerde keuze zult maken.

Afronding.

Iedereen, dus ook christenen zijn gevoelig voor verleidingen. Dat wetende bid ik voor jou lezer, dat je jezelf niet te dicht beweegt naar plaatsen of situaties waar je in verleiding gebracht kunt worden.

Mocht je toch geen weerstand kunnen bieden en je dreigt in die bodemloze put van de verleiding te vallen? Vraag dan hulp aan een broeder of zuster die je vertrouwd.

Je mag ook altijd je probleem aan mij voorleggen door een mail te sturen aan willem@vanbitternaarzoet.nl. Ik zal dan zeker proberen dezelfde dag nog te reageren of anders uiterlijk de volgende dag.

Hartelijke groet en verbonden in Hem

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.