Welkom » Blog en berichten » Oproep tot eenheid in verscheidenheid.

Oproep tot eenheid in verscheidenheid.

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid in de gemeente van de Here Jezus Christus is een probleem. In mijn persoonlijk leven heeft dat er voor gezorgd dat ik in mijn puberjaren de kerk heb verlaten. Maar ook dat ik jarenlang heb geprobeerd God uit mijn leven te weren. Inmiddels weet ik dat het om mijn persoonlijke relatie met God gaat.

Zeg niet allemaal iets anders over het geloof.

Op 20 december j.l. plaatste ik een blog onder de titel “Hoe groot is jouw kerst stress?” Tot mijn grote verbazing werd dit één van de blogs die op Facebook het hoogste bereik van het afgelopen jaar scoorde. Niet alleen het bereik was groot, maar ook de betrokkenheid op het bericht was buitengewoon groot. Om blij van te worden zou je denken. Ja zeker, blij omdat het voor de statistieken goed is. Nee, zeker niet blij vanwege de toon van de discussie die zich ontspon. Tekenend voor de verdeeldheid en onverdraagzaamheid van christenen onder elkaar. Een beetje vreemd als we kijken naar de oproep van Paulus. Jezus Christus wil dat we samen een volmaakte eenheid vormen. Dus vorm geen aparte groepen en zeg niet allemaal iets anders over het geloof.  

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid.

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid in de gemeente van de Here Jezus Christus is een probleem. In mijn persoonlijk leven heeft dat er voor gezorgd dat ik in mijn puberjaren de kerk heb verlaten. Maar ook dat ik jarenlang heb geprobeerd God uit mijn leven te weren. Inmiddels weet ik dat het om mijn persoonlijke relatie met God gaat. Toch blijft het voor mij ongelofelijk dat we als broeders en zusters om de één of andere reden niet goed met elkaar kunnen of willen optrekken. Eén in Christus zijn heeft ook te maken met de keuze om respect te hebben voor de mening van andere christenen. Bedenk te allen tijde dat het de wens van God is dat we als kinderen van Hem één zijn.

Maak de keuze om de mening van andere christenen te respecteren.

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid ervaar ik als een zonde. Daarom wil ik altijd de keuze maken om de mening van andere christenen te respecteren. Al sinds 1999 ben ik werkzaam geweest op het christelijk erf. De diensten die ik aanbood vonden aftrek bij christenen uit alle denominaties op het christelijk erf. Op het niveau van het instituut kerk liep ik vaak tegen grote barrières op. Barrières die in de meeste gevallen niet te slechten leken. Echter in de persoonlijke contacten met leden van die diverse denominaties heb ik altijd mogen ervaren dat die barrières te slechten waren door te zoeken naar alles wat ons met elkaar verbond. Vanuit die verbondenheid met elkaar konden vaak goede gesprekken gevoerd worden over de onderlinge verschillen. Gesprekken die altijd een gevoel van verbondenheid op leverden.

Oproep tot eenheid in verscheidenheid.

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid zijn een anti-getuigenis. Die houding maakt dat velen die de Heer nog niet kennen moeilijk te bereiken zijn. Zij hebben geen goede ervaringen met christenen. Wees dus ook jij bereid te zoeken naar dat wat je verbindt met een christen die anders denkt. Het zoeken naar verbondenheid is conform het gebed van de Here Jezus waarin Hij bidt dat alle mensen in Hem zullen geloven als zij de boodschap van God de Vader horen. Als wij, christenen uit de verschillende denominaties, één zijn met Jezus en Vader God, dan zullen alle mensen op de aarde geloven dat God de Vader Jezus heeft gezonden.  

Ik bid dus ook voor jullie dat je in dit nieuwe jaar gehoor zult geven aan de oproep tot eenheid in verscheidenheid.

Wetende verbonden te zijn in Hem die ons liefheeft.

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.