Welkom » Blog en berichten » De kracht van de oude liederen.

De kracht van de oude liederen.

De belemmeringen om de kracht van Jezus ten volle te ervaren in je leven hebben te maken met jouw oude ego. Je oude ego dat maakt dat jij jezelf nog altijd erg belangrijk vindt. Je zult dus moeten sterven aan jezelf. Als je daartoe niet bereid bent, zul je het voor altijd verliezen.

De kracht van Jezus in je leven.

Elke zondag kijken Evelien, mijn echtgenote, en ik naar een uitzending van Bayless Conley. Deze prediker brengt een krachtige Bijbelgetrouwe en een voor iedereen toegankelijke boodschap. Afgelopen zondag sprak hij over Door de duivel gevangen, door Jezus bevrijd!”

Naar aanleiding van deze boodschap kregen we een gesprek over de kracht van Jezus. Het gesprek rolde voort en zo kwamen we bij een onderwerp dat ons al langere tijd bezighoud. Namelijk dat wijzelf zo vaak een belemmering vormen om de kracht van Jezus in ons leven te ervaren.  

Je zult moeten sterven aan jezelf.

De belemmeringen om de kracht van Jezus ten volle te ervaren in je leven hebben te maken met jouw oude ego. Je oude ego dat maakt dat jij jezelf nog altijd erg belangrijk vindt. Je zult dus moeten sterven aan jezelf. Als je daartoe niet bereid bent, zul je het voor altijd verliezenIk weet niet hoe het jou vergaat, maar in de eerste jaren na mijn wedergeboorte, voelde ik altijd weerstand als een broeder die al langer op weg was mij dat voorhield. Maar nu vele jaren later, door schade en schande wijzer geworden begrijp ik het volkomen. Het begrijpen van de woorden “sterven aan jezelf” maakt het voor mij gemakkelijker mijn denken te vernieuwen. Inmiddels zijn de woorden “sterven aan jezelf” mij zo vertrouwd geworden dat ik ze regelmatig gebruik. Zowel in mijn persoonlijk leven als in de blogs die ik schrijf.

Hebben de oude liederen meer zeggingskracht?

Als Evelien en ik in geloof spreken komen er vaak liederen naar boven. Dat kunnen psalmen en gezangen zijn, maar ook liederen uit de bundel van Johan de Heer en Glorieklokken. Maar natuurlijk ook de nieuwere muziek als die uit Opwekking etc… Het gesprek over sterven aan jezelf bracht gezang 228 in herinnering “Neem mijn leven laat het Heer” Hierbij een link naar een door Kees Kraayenoord en André Bijleveld  bewerkte versie van dit gezang.

Ik bemerk dat als er in mijn leven iets speelt dat mij raakt, ik eerder teruggrijp op de oude liederen die ik bijna nooit meer zing. Hebben de oude liederen meer zeggingskracht voor mij dan de nieuwe (opwekkings-) liederen?

De beleving van emotie is een steeds grotere rol gaan spelen.

De samenleving is dynamisch! Dat betekent dat niets bij het oude blijft. Tijden veranderen. Binnen de kerken is dat niet anders. Vroeger hadden vele denominaties hun eigen bundel waaruit gezongen werd. Maar zoals met alles, willen we meer liederen en andersoortige liederen. Daar waar het bij de oude liederen draaide om inhoud, tekst en muziek is er in de nieuwe liederen een criterium bijgekomen. Emotie! De beleving van emotie is een steeds grotere rol gaan spelen. Maar waar komt de emotie bij het zingen vandaan? Wordt die emotie opgewekt door tekst? Of door muziek? Of toch door de context? Of spelen er nog andere criteria mee?

Afronding.

Voor mij meer keuze in muziek en liederen niet per definitie betere liederen. Bij mijzelf bemerk ik om maar eens een oud woord te gebruiken, de nieuwe liederen niet beklijven. Alhoewel ik de oude liederen in de loop der jaren steeds minder ben gaan zingen, zitten ze beter en dieper in mijn systeem. Daarom komt het lied “Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan Uw eer” bij mij naar boven als ik het heb over “sterven aan jezelf.”

Weer bedankt voor je betrokkenheid door dit artikel te lezen.

Gods rust en vrede en groet

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.