Welkom » Blog en berichten » Bestaat God?

Bestaat God?

Misschien is mijn verhaal voor jou geen bewijs voor het bestaan van God. Dat zou dan heel jammer zijn, want de levende God zegt dat je om tot Hem te kunnen komen moet geloven dat Hij bestaat.
Als je gelooft, word je gered. Dan wordt jouw hoop werkelijkheid. En door jouw geloof weet je zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen je die nog niet zien.

Mij werd geleerd  te leven vanuit de liefde van Christus.

Het zoeken naar antwoorden op levens- en/of zingevingsvragen loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben (geestelijk) opgegroeid binnen een kerkelijke gemeenschap. Mijn kinderjaren heb ik daar als zeer prettig ervaren. Mij werd geleerd  te leven vanuit de liefde van Christus. Op mijn 12de levensjaar mocht ik geen kinderdiensten meer bezoeken, maar werd ik geacht deel te nemen aan de diensten voor volwassenen. Die overgang heb ik als een cultuurschok ervaren. De liefde van God, die ik als kind mocht ervaren, werd in de omgang onder de volwassenen duidelijk niet toegepast. Omdat ik dat gebrek aan liefde niet in overeenstemming kon brengen met hetgeen mij daarover was geleerd besloot ik de kerk te verlaten. Op dat moment kon ik mijn relatie met God niet los zien van de kerkelijke gemeente.  

Ik was niet toe aan een vernieuwde relatie met Hem.

Er volgde een jarenlange zoektocht langs diverse levensbeschouwingen. Echter geen van die levensbeschouwingen kon mij bieden wat ik als kind geleerd had over God de Schepper. Maar ik was niet toe aan een vernieuwde relatie met Hem. Ik besloot uit alles wat ik onderzocht had die zaken te halen die ik kon gebruiken in een levensvisie waar ik zelf aan het roer stond. Jarenlang werkte dat voor mij prima. Mijn maatschappelijke carrière verliep voorspoedig. Ik had een vrouw en mocht ook een prachtige dochter krijgen. Alles onder controle! Wat wil een mens nog meer zou je denken? Nou, daar kwam ik op een pijnlijke manier achter.

Van alles voor elkaar en alles onder controle, naar geen enkele controle meer.

Lange tijd, als alles in het leven goed gaat, kun je denken dat jij degene bent die de controle heeft. Helaas heb ik moeten ervaren dat er toch omstandigheden op je levenspad kunnen komen waardoor je de controle verliest. Op enig moment leek het er op dat, de zoon van een vriend, onze dochter, toen 4 à 5 jaar oud, sexueel misbruikte. Psychologisch onderzoek leek dat te bevestigen. Mijn toenmalige vriend vond dat een probleem van mij en mijn toenmalige echtgenote. Zijn zoon verdween van de radar en kon dus niet ter verantwoording worden geroepen. In het proces waar ik in terecht kwam verloor ik steeds meer grip op mijn leven. Uiteindelijk kostte het mijn relatie, mijn baan etc… Van alles voor elkaar en alles onder controle, naar geen enkele controle meer en het ineenstorten van een zorgvuldig opgebouwd leven.

Bidden dat ik mijn hart opnieuw kon openstellen voor de Heer.

Op het voor mij diepste punt in mijn leven, faillissement van mijn bedrijf als gevolg van de echtscheiding, geen vaste woon- en verblijfplaats meer, ontmoette ik een man die een door mij ontworpen product zou maken. Deze man prikte snel door mijn façade en zag dat het niet goed met mij ging. Hij nodigde mij uit bij hem thuis een kop koffie te drinken. Na een korte samenvatting van mijn situatie opende hij een Bijbel. Hij las met mij Matteüs 6: 25-34. Ik kon er op dat ogenblik niets mee. Er was nog te veel weerstand om me over te geven. De daarop volgende dagen functioneerde ik voor geen meter en moest uiteindelijk vragen of ik nog even langs mocht komen. Samen mochten we er voor bidden dat ik mijn hart opnieuw kon openstellen voor de Heer. Vanaf dat ogenblik is mijn leven drastisch verandert in de loop van de jaren. De levende God liet mij niet langer worstelen, maar greep nu 23 jaar geleden actief in mijn leven in.

Als je gelooft, word je gered.

Misschien is mijn verhaal voor jou geen bewijs voor het bestaan van God.  Dat zou dan heel jammer zijn, want de levende God zegt dat je om tot Hem te kunnen komen moet geloven dat Hij bestaat. 

Laat hierbij je oor niet hangen naar de leer die in deze tijd (het postmodernisme) steeds meer aan populariteit heeft gewonnen. Deze leer verkondigt dat ieder zijn of haar eigen waarheid heeft. Dit is een leugen die ook haar eigen waarheid probeert te claimen. De verschillende godsdiensten zijn in veel zaken tegengesteld en verkondigen dan ook een tegengestelde waarheid. Dus proclameer ik hierbij dat er maar één waarheid bestaat. Mijn waarheid is die van de God van de Bijbel. Je houdende aan die waarheid zul je daar ook de vruchten van kunnen plukken.

Als je gelooft, word je gered. Dan wordt jouw hoop werkelijkheid. En door jouw geloof weet je zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kun je die nog niet zien. Volg deze link om te lezen over het grote geloof van onze voorouders.

God de Schepper, heeft jou geschapen naar Zijn beeld. Eigenlijk heeft God je geschapen om op Hem te lijken. Let wel dat daarmee niet wordt bedoeld, dat je aan Hem gelijk bent. Het is de bedoeling van God dat je (geestelijk) vrucht gaat dragen. De vruchten van de Geest zijn liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit betekent nogal wat. Je zult er niet komen met het doen van een kunstje. Nee, het zal jouw levensstijl moeten worden. Dit kun je alleen maar verwezenlijken als jouw gedachten in lijn komen met die van God.

In lijn komen met de gedachten van God.

Om jouw gedachten in lijn te brengen met de gedachten van God zul jij jouw gedachten op Hem moeten afstemmen.

Je kunt je alleen op God afstemmen als jij bereid bent in te gaan op Zijn uitnodiging om een relatie met Hem te onderhouden. Je zult begrijpen dat je dat niet even in een verloren uurtje kunt opbouwen. Je zult tijd voor Hem vrij moeten maken. Tijd om met Hem te wandelen. Als twee mensen met elkaar wandelen zullen ze de pas op elkaar afstemmen, zodat ze in dezelfde cadans gaan bewegen. Dit zul jij in geestelijk opzicht ook moeten doen om in lijn met Gods gedachten te komen. Je zult dan ontdekken dat het Zijn wil is, dat je vrucht gaat dragen, zodat daarin Zijn heerlijkheid tot uitdrukking komt.


 »