Welkom » Blog en berichten » Koerscorrectie VanBitterNaarZoet

Koerscorrectie VanBitterNaarZoet

De satan is een niet te onderschatten tegenstander. Hij is sterk, hij is sluw en hij is actief. De satan kent jouw zwakke kanten en zal je daarop aanvallen. Denk dus niet dat, hoe lang je ook “op de weg” mag zijn, dat je satan in eigen kracht zou kunnen overwinnen. Dit zou grenzen aan hoogmoed, want satan is vele malen sterker dan jij.

De interne geestelijke strijd die ik ervaar.

In blog 45 concludeerde ik ten prooi gevallen te zijn aan de interne geestelijke strijd die ik ervaar. Nu is het voor mij een “schrale” troost te weten dat niet alleen ik die strijd ervaar. Die strijd zul jij als gelovige zeker ook ervaren. Satan zal leugens, verleidingen, beproevingen en zondige verlangens inzetten om ook jou onderuit te halen. Indien je die aanvallen van satan in je leven heel heftig ervaart, mag jij je misschien wel gelukkig prijzen! Vaak zijn heftige aanvallen van satan een teken dat je dicht bij God leeft. En als je dicht bij God leeft weet je ook dat je satan niet moet onderschatten.

De satan kent jouw zwakke kanten.

De satan is een niet te onderschatten tegenstander. Hij is sterk, hij is sluw en hij is actief. De satan kent jouw zwakke kanten en zal je daarop aanvallen. Denk dus niet dat, hoe lang je ook “op de weg” mag zijn, dat je satan in eigen kracht zou kunnen overwinnen. Dit zou grenzen aan hoogmoed, want satan is vele malen sterker dan jij.  De innerlijke geestelijke strijd kun je pas winnen als jij je bewust bent van je eigen zwakheid. Zoek daarom je kracht bij God, ook als je denkt te kunnen volstaan met het aantrekken van de geestelijke wapenrusting.

Delen in de opstandingskracht van Christus.

Wil je de geestelijke strijd winnen? Dan zul je moeten volhouden, ook als het gewenste resultaat uitblijft. Daarom moet je kracht zoeken bij God. Want Hij heeft de eind-overwinning op de satan beloofd. Bedenk dat satan de belangrijkste slag al verloren heeft. Dus blijf strijden in de naam van Jezus. Elke overwinning die je in de strijd boekt, zal je meer vrijheid als christen doen ervaren. Je zult steeds meer ontspannen, sterker en optimistischer deel kunnen nemen aan het leven van alle dag. Dan zul je ook steeds meer gaan ervaren dat je mag delen in de opstandingskracht van Christus.    

Geoefend in de geestelijke strijd.

Ik mag mij inmiddels gelukkig prijzen dat ik in de loop der jaren steeds meer ben geoefend in de geestelijke strijd. Dus toen ik enkele weken geleden zo in verwarring geraakte over keuzes die ik maakte, kon ik daar snel op anticiperen door eerst maar eens een pas op de plaats te maken. Door pas op de plaats te maken kon ik in de stilte komen die ik nodig heb om Gods stem te kunnen verstaan. Door mijn verwarring bij Hem te brengen gaf Hij mij door de Heilige Geest inzichten die ik nu kan gebruiken om weer volgende stappen te maken met VanBitterNaarZoet.

Weer rust in mijn hoofd.  

Door mijn besluit een pas op de plaats te maken heb ik God kunnen zoeken. Ik ben zeer dankbaar dat me dat ten eerste weer rust in mijn hoofd heeft opgeleverd. Maar het heeft me ook weer zicht gegeven op de gewenste koers voor VanBitterNaarZoet. Ik zal een koerscorrectie doorvoeren. Het ontwikkelen van een online platform zal ik staken. Het wordt tijd dat ik mij ga bezighouden met zaken waarbij de mij gegeven gaven en talenten tot zijn recht komen. In mijn maatschappelijke carriere heb ik die gaven onvoldoende ontwikkeld. Het wordt dus tijd om iets te gaan doen waarmee ik meer tot mijn recht kom zoals God mij bedoeld heeft.

Wat kun je gemakkelijk uit koers raken.

Ook heb ik de afgelopen weken gebruikt om het afgelopen jaar te evalueren. Wat was nu de onderliggende gedachte om met VanBitterNaarZoet te beginnen? Daarvoor heb ik ook het eerste blog er maar eens bij gepakt. Ik heb moeten concluderen dat ik misschien wat vaker moet evalueren. Want wat kun je gemakkelijk uit koers raken. Eén van de onderliggende gedachten was het ontwikkelen van onderwijs. De boodschap die in veel kerken en/of gemeenten wordt gebracht sluit niet altijd aan bij de praktijk van alledag. De boodschap mist de handvatten voor velen om er in het dagelijks leven iets mee te kunnen. Daarnaast wordt mijns inziens te weinig gesproken over de wil van God. Je zult begrijpen dat onderwijs een meer prominente rol zal gaan spelen in het aanbod van VanBitterNaarZoet.

Hartelijke groet

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.