Welkom » Blog en berichten » Het mysterie rond “voltooid leven” ontrafelt.

Het mysterie rond “voltooid leven” ontrafelt.

“Je leven is pas voltooid als God jouw levensadem wegneemt.” Misschien is deze spreuk voor sommigen wat kort door de bocht. Maar in de kern is dat natuurlijk wat er gebeurd wanneer God vindt dat jouw stoffelijke leven is voltooid. Het einde van het stoffelijk leven is een onderwerp waar velen liever niet over nadenken als het hun eigen einde betreft.

Moeten we niet zelf kunnen beschikken over leven en dood?

In week 42 plaatste ik de volgende spreuk: “Je leven is pas voltooid als God jouw levensadem wegneemt.” Misschien is deze spreuk voor sommigen wat kort door de bocht. Maar in de kern is dat natuurlijk wat er gebeurd wanneer God vindt dat jouw stoffelijke leven is voltooid. Het einde van het stoffelijk leven is een onderwerp waar velen liever niet over nadenken als het hun eigen einde betreft. Toch pleit ik ervoor daar wel over na te denken. Juist omdat er steeds vaker via allerlei geschriften of in situaties waarin het leven pijn kan doen, gepleit wordt: “Moeten we niet zelf kunnen beschikken over leven en dood?” In dit blog probeer ik te overdenken wat er nu eigenlijk achter zo’n vraagstelling zit.

Recht op zelfbeschikking. Wat zit daar achter?

Een samenleving is altijd geënt op een bepaald gedachtegoed. De manier waarop we inhoud geven aan die samenleving is dynamisch. Dat betekent ook dat de manier waarop we invulling aan ons doen en laten geven telkens verschuift. De verschuivingen waar we momenteel mee geconfronteerd worden hebben mijns inziens niets meer te maken met  een andere manier van invullen binnen dezelfde kaders. Onze samenleving dreigt van haar joods/christelijke pijlers te schuiven. Daarom is het legitiem en zeker aan te raden om je af te vragen:

“Recht op zelfbeschikking. Wat zit daar achter?”

Zijn het wellicht economische motieven? En hebben we alleen recht op leven als we tot nut kunnen zijn van ??????  Lopen we niet het gevaar dat een recht onder invloed van economische motieven een plicht wordt? Allemaal vragen die ik binnen dit blog niet verder kan/wil uitwerken. Op internet is er genoeg over te lezen.

Het werd satan toegestaan macht uit te oefenen op de aarde.

De vraagstelling: “Moeten we niet zelf kunnen beschikken over leven en dood?”  wil ik hier benaderen vanuit mijn christelijke levensovertuiging.

Ben ook jij een wedergeboren christen en dus een nieuwe schepping in Christus? Wees je dan ook bewust dat je geplaatst bent in een wereld die binnen Gods koninkrijk een opstandige provincie is. Een provincie die wordt geregeerd door satan. Satan is een door God geschapen cherub. Hij was aanvankelijk hooggeplaatst en leidde een onberispelijke levenswandel.Toch werd deze cherub op enig moment overvallen door het kwaad. Hij werd hoogmoedig en kwam in verzet tegen God. Uiteindelijk werd hij uit de hemel verdreven en op de aarde geworpen. Het werd satan toegestaan macht uit te oefenen op de aarde. Daar heeft hij werk van gemaakt want zijn doel is nog altijd om God van Zijn troon te stoten en de heerschappij  over de Schepping over te nemen. Daarbij werd hij geholpen door de zondeval van de mens, waardoor de gehele mensheid onder zijn gezag is gekomen. Gelukkig zullen allen die geloven in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus worden onttrokken aan de macht van satan. De controle en heerschappij van satan over deze wereld eindigt pas als de zevende engel op zijn trompet zal blazen. 

Hoe probeert satan tot zijn doel te komen?

Satan heeft de strijd in de hemel verloren, daarom werd hij uiteindelijk dus op de aarde geworpen. Omdat God machtiger is dan satan heeft hij alleen een kans als hij een tegenbeeld van God neerzet. Daar waar we in het Koninkrijk van God gerechtigheid en leven vinden, vinden we in het rijk van satan, dus wereld waarin wij geplaatst zijn, alleen zonde en dood.  Satan zal alles in stelling brengen om Gods kinderen tot zonde te verleiden en hen blind te maken voor de waarheid van God. Als aartsleugenaar zet satan de leugen in om ons op het verkeerde been te zetten. Satan probeert ons in te pakken door een klein beetje leugen te vermengen met waarheid. Als wij dat accepteren zal hij het deel leugen langzaam groter maken en het deel waarheid kleiner. Op die manier kun je verstrikt raken in uiteindelijk pure leugens. Zo gaat het ook met de discussies over bijvoorbeeld “voltooid leven” en “zelfbeschikking.”

Hoe sta jij als christen in deze wereld?

Ben je een wedergeboren christen? Wees je er dan van bewust dat de wereld waarin je leeft het rijk van satan is en dat hij er doorlopend op uit is jou op het verkeerde been te zetten en van de waarheid weg te houden. Hij gebruikt daarvoor alle middelen die hem ten dienste staan. Het is daarom belangrijk je daar bewust van te zijn en je dagelijks te reinigen door het onderhouden van het Woord de Waarheid. Wees je bewust dat je door jouw geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus de Heilige Geest hebt ontvangen. De Heilige Geest is je Helper. Hij zal je helpen te onderscheiden of je met zaken van God of van Zijn tegenstander hebt te maken. Gebruik je wapenrusting en laat je niet verleiden.  

Verbonden in Hem

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.