Welkom » Blog en berichten » Hoop is een belofte van God.

Hoop is een belofte van God.

Er zijn ontwikkelingen in de samenleving, zoals onder andere het steeds meer op jezelf komen te staan en de verruwing van de omgangsvormen. Bij deze ontwikkelingen kan ik me voorstellen dat je de hoop verliest als je aan de kant zit waar de klappen vallen.

Wachten op het grootste geschenk dat God zal geven.

Al eerder schreef ik over de gebrokenheid van de wereld waarin wij leven.  Paulus schreef in de Romeinenbrief dat het leven op aarde vol pijn en ellende is. Dus wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Maar wees getroost met de wetenschap dat je als wedergeboren christen de Heilige​ Geest​ al hebt ontvangen van God. Nu alleen nog wachten op het grootste geschenk dat God zal geven, namelijk een onsterfelijk lichaam. Pas dan zul je leven als kind van God. Maar tot die tijd zal er ook pijn en ellende zijn. Er zijn ontwikkelingen in de samenleving, zoals onder andere het steeds meer op jezelf komen te staan en de verruwing van de omgangsvormen. Bij deze ontwikkelingen kan ik me voorstellen dat  je de hoop verliest als je aan de kant zit waar de klappen vallen.  

Hoop is een zaak van geloofszekerheid.

Je kent vast wel de spreuk: “Hoop doet leven!” Als dat een waarheid is, ziet het er niet goed uit voor jou. Je bent dan namelijk iets belangrijks kwijt geraakt dat je kan helpen bij het overwinnen van twijfel, bezorgdheid en andere vormen van negatief denken. Wil je weer nieuwe hoop putten dan is geloven in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus belangrijk. Deze hoop is een zaak van geloofszekerheid op grond van het Woord. Een krachtige ondersteuning op je levensweg.  Bijbelse hoop geeft je de zekerheid dat de toekomst, hoe beroerd je huidige omstandigheden ook mogen zijn, er goed uit ziet. Want God laat alles meewerken ten goede voor hen die geloven. De Bijbel zegt in Hebreeën 11:1 dat onze hoop werkelijkheid wordt als we geloven.   

Hoop heeft te maken met beloften van God.

God is goed! En deze God wil dat het ook ons goed gaat. Hoop heeft te maken met beloften van God. Wat te denken van de prachtige belofte dat God voor hen die geloven alles laat meewerken ten goede. Jij en ik mogen dus hoop hebben, maar bedenk daarbij wel dat God het uitwerkt en dat kan dus betekenen dat het er dan anders uitziet dan jij misschien zou willen. Hij weet wat je nodig hebt en de hoop die Hij jou geeft is een zekerheid. Richt je dus op God, want Hij geeft je nieuwe hoop. Die hoop komt voor 100% van God, maar jij bent voor 100% verantwoordelijk om die hoop in geloof aan te nemen.

Afronding.

Wat een mooie belofte deze week. Laat je dus, als het even tegenzit in je leven, niet je hoop afnemen. Richt je op Hem die je nieuwe hoop geeft.

Ik ben dankbaar dat ik deze beloften met jou mag delen. Het is mijn verlangen deze blijde boodschap in deze gebroken wereld, waar velen de hoop dreigen te verliezen, te laten klinken. Heb jij iets aan deze boodschap? Houd die boodschap dan niet voor jezelf. Deel deze boodschap met jouw omgeving.

Alvast mijn dank voor jouw hulp en tot een volgende keer.

Wees gezegend.

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.