Welkom » Blog en berichten » Jezus wil dat wij een volmaakte eenheid vormen.

Jezus wil dat wij een volmaakte eenheid vormen.

Onderling gekrakeel tussen denominaties of kerken bouwt niet op. Die verdeeldheid maakt krachteloos en gaat voorbij aan het feit dat het Woord ons leert dat we als navolgers van Christus verbonden zijn in één Lichaam.

Waarom er nieuwe stappen gezet moeten worden.

In blog van week 35 gaf ik al te kennen dat ik mijn weg met God als één groot avontuur ervaar. Dat geldt ook voor het waarom er nieuwe stappen gezet moeten worden in de ontwikkeling van VanBitterNaarZoet. De afgelopen weken heb ik veel gebeden en onderzocht welke veranderingen ik dan zou moeten aanbrengen. In dat proces werd ik bepaald bij 1 Korintiërs 1:10-18 waar Paulus de Korintiërs oproept een volmaakte eenheid te vormen. Dit naar aanleiding van grote verdeeldheid binnen de gemeente. Het doet mij sterk denken aan de verdeeldheid tussen de veelheid aan denominaties binnen het Lichaam van Christus.

Verdeeldheid in het Lichaam maakt krachteloos.

Onderling gekrakeel tussen denominaties of kerken bouwt niet op. Die verdeeldheid maakt krachteloos en gaat voorbij aan het feit dat het Woord ons leert dat we als navolgers van Christus verbonden zijn in één Lichaam. Romeinen 12:4-5; 1 Korintiërs 1:10Efeziërs 4:3. Zo zijn er nog vele Bijbelverzen te vinden die ons aansporen die eenheid te bewaren. Eenheid is dan ook waarom VanBitterNaarZoet niet aan meer verdeeldheid wil bijdragen.

Een ontmoetingsplek voor christenen uit alle denominaties.

VanBitterNaarZoet wil een ontmoetingsplek zijn voor christenen uit alle denominaties. Een ontmoetingsplek waar met elkaar kan worden gedeeld over allerlei zaken waar je in de plaatselijke gemeente tegenaan loopt. Zaken waar je niet zo goed van weet wat je er mee moet. VanBitterNaarZoet wil zich inzetten dat je wordt opgebouwd en bemoedigd om je plek in je plaatselijke gemeente op een positieve manier in te kunnen nemen. Wellicht kun je dan je frustratie omzetten in kracht. Kracht door de Heilige Geest om jouw bijdrage te leveren aan de eenheid in de gemeente.  

Van blog naar community.

Om het mogelijk te maken dat VanBitterNaarZoet een bijdrage kan leveren om jou op te bouwen in geloof, zal er de komende tijd aan de website worden gesleuteld. Er zal een transformatie plaatsvinden van blog naar community. De gemeenschap die ik voor ogen heb zal worden gevormd door mensen die deel willen krijgen aan de beloften die God apart heeft gezet. Een voorlopig virtuele gemeenschap die veel kenmerken zal moeten dragen waaraan je een gemeenschap van christenen zou moeten kunnen herkennen. De spreuk die ik deze week heb geplaatst (linken) zal de basis kunnen vormen van een reglement voor de gemeenschap.

Afronding.

Ik nodig je uit te laten weten of jij zo’n community zou bezoeken. Misschien heb ook jij wel ideeën wat zo’n gemeenschap jou zou moeten bieden. Aarzel dus niet en bouw mee aan deze gemeenschap. Ook is alle hulp welkom bij het ombouwen van de site naar een community-site.

Je levert al een behoorlijke bijdrage door het artikel te liken en te delen.

Ik wens je voor de komende week Gods zegen.

Verbonden in Hem

Willem.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.