Welkom » Blog en berichten » Heb ik als christen ook zelfbeschikkingsrecht?

Heb ik als christen ook zelfbeschikkingsrecht?

Sinds 1 april 2017 is het ook voor zwangere vrouwen in Nederland mogelijk een NIPT-test te laten uitvoeren. In eerste aanleg wordt het ongeboren kindje gescreend op het Down-, Edwards- en Pataussyndroom. Maar het is daarnaast ook mogelijk op de hoogte gesteld te worden van nevenbevindingen.

De NIPT-test geeft stof tot nadenken.

Met enige regelmaat lees, of zie ik op tv en/of sociale media een onderwerp langskomen dat mij de wenkbrauwen doet fronsen. De Nipt-test is zo’n onderwerp dat stof tot nadenken geeft. De wereld waarin jij en ik geplaatst zijn is doorlopend in verandering. Eén van de grote en vergaande veranderingen, die zich de afgelopen decennia heeft doorgezet, is wel de individualisering van de samenleving. Deze individualisering van de samenleving heeft verstrekkende gevolgen voor de wijze waarop wij naar de samenleving kijken. Steeds meer zie ik hoe krampachtig we met elkaar proberen een maakbare wereld te creëren. Een wereld vol kostbare en unieke poppetjes die allemaal hun best doen er voor zichzelf het beste uit te halen. Maar wel een wereld zonder enige samenhang.  

Waar moet bijvoorbeeld de NIPT-test toe leiden?

Sinds 1 april 2017 is het ook voor zwangere vrouwen in Nederland mogelijk een NIPT-test te laten uitvoeren. In eerste aanleg wordt het ongeboren kindje gescreend op het Down-, Edwards- en Pataussyndroom. Maar het is daarnaast ook mogelijk op de hoogte gesteld te worden van nevenbevindingen. Ook deze NIPT-test is weer een instrument waaruit blijkt dat de mens een door hem/haar maakbare wereld nastreeft. Een wereld zonder imperfecties. Een wereld waar de mens op de troon van God wil zitten. Ook als het dit soort onderwerpen betreft, die gaan over leven en dood, wil de mens zelf kunnen beschikken. De NIPT-test geeft informatie die gebruikt kan worden bij de afweging of een zwangerschap gewenst of ongewenst is.    

Deze wereld is van God los.

Het individualiseren van de samenleving heeft ook een aantal kwalijke gevolgen. Eén van de meest ingrijpende gevolgen is wel dat het gezin/de familie aan betekenis heeft verloren. Ook de ontkerkelijking van de samenleving heeft grote gevolgen. De Bijbel, het Woord van God wordt steeds meer verbannen naar het privé-domein. Dat betekent dus dat ook de besluitvorming in de politiek steeds minder wordt gestuurd vanuit Bijbelse principes. Je kunt dus met recht zeggen: Deze wereld is van God los. Het vormgeven van je eigen kleine wereldje betekent dus niet dat je alleen maar het achter je eigen geluk aan hoeft te lopen. Het betekent ook dat je alleen staat in je “on-geluk”.  

Ik ben niet van deze wereld.

Door het werken aan een gereinigd en geheiligd leven kom ik tot inzichten die mij laten zeggen: “Ik ben niet van deze wereld!” Ik ben in deze wereld geplaatst als voorbereiding op een eeuwig leven met Hem die mij gemaakt heeft. Ik moet dan ook niet heulen met de vijand door wereldsgezind te zijn.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik mij moet onttrekken aan deze wereld. Ik kan gerust vriendschappen sluiten, al is het maar om te getuigen van het volbrachte werk van de Here Jezus. Maar zorg er wel voor dat jij je niet laat overhalen tot het doen van dingen die ingaan tegen de wil van God.

Hoe neem ik mijn plaats in deze wereld dan in?

Misschien vraag jij je af: “Hoe neem ik mijn plaats in deze wereld dan in?” Als wedergeboren christen ben je nu eenmaal midden in deze wereld geplaatst. Dat betekent ook dat jij je er niet van moet vervreemden.

Jij en ik zijn hier geplaatst als voorbereiding op een eeuwig leven met Hem. Dat betekent mijns inziens dat jij je als onderdeel van het Lichaam van Christus niet kunt opsluiten in je eigen veilige omgeving. Nee integendeel. Laat je horen en laat zien dat je christen bent. Deze wereld is in nood en heeft God nodig. Zorg dat door jou Zijn woorden klinken en dat Zijn blijdschap en Zijn liefde zichtbaar worden.  

Daarbij mag je weten dat je ook een zelfbeschikkingsrecht hebt, maar niet het zelfbeschikkingsrecht van deze wereld. Jij maakt jou keuzes in het leven die in overeenstemming zijn met de wil van God.

Afronding.

Deze woorden legde de Heilige Geest op mijn hart en moest ik met jou delen. Kun jij je in deze woorden vinden en wil ook jij leven als een Koningskind? Deel het met anderen en help ook mij deze boodschap verder te brengen. Geef je reactie via de website of via sociale media. En mocht je geen berichten van VanBitterNaarZoet willen missen? Schrijf je dan in op de website om de nieuwste berichten direct in je mailbox te ontvangen.

Gods rijke zegen

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.