Welkom » Blog en berichten » In de stilte komen en sterven aan mijzelf.

In de stilte komen en sterven aan mijzelf.

Uiteindelijk ben ik door alles heen wel tot het inzicht gekomen, dat ik nog moest sterven aan mijzelf. Ik weet nog hoe ik mij in de eerste jaren na mijn bekering heb verzet tegen dit soort opmerkingen,

Niet meer in de stilte kunnen komen.

In het vorige blog “Luister, dan zal ik jullie God zijn”deelde ik, dat de zegen in mijn leven uitbleef. Die zegen bleef uit omdat ik absoluut niet meer in de stilte kon komen om Zijn stem te verstaan. Maar tot mijn geluk hebben jij en ik een geduldige God die het beste voor ons wil. Uiteindelijk ben ik door alles heen wel tot het inzicht gekomen, dat ik nog moest sterven aan mijzelf. Ik weet nog hoe ik mij in de eerste jaren na mijn bekering heb verzet tegen dit soort opmerkingen, gemaakt door broeders in de Heer. Hoezo sterven aan mijzelf, had ik niet jarenlang mijn best gedaan een beeld van mijzelf neer te zetten?

In de stilte komen was niet aan de orde.

Tot voor kort was ik toch wel een “druk” mannetje. Altijd bezig me op de één of andere manier te profileren. Ik kon niet anders, omdat het mijn overtuiging was. Wil je iets in je leven bereiken, dan moet je er vol voor gaan. Zo ging het ook toen ik een paar jaar na mijn bekering gevraagd werd mijn kennis dienstbaar te maken. Ik vertaalde dat meteen als gebedsverhoring en ging los. Ik vergat zelfs tot God te gaan om een bevestiging te vragen of dit ook was dat Hij voor mij bedoelde. Nee, ik verzocht God vriendelijk plaats te maken, want ik zou iets moois voor Hem bouwen. Wow!! Wat een hoogmoed en wat moest ik nog veel leren.

Uiteindelijk ben ik toch in de stilte gekomen.

Ik wilde zo graag Gods stem verstaan. Ik wilde begrijpen waarom er op al mijn inspanningen geen zegen rustte. Door het uitblijven van Gods zegen op mijn inspanningen verloor ik steeds meer de grip op mijn leven en mijn werk. Nu achteraf kan ik alleen maar zeggen: “Dank U Heer. Dank U voor Uw geduld met mij. U bracht mij tot het inzicht dat ik niet bezig was met zaken die U op mijn weg bracht.” Uiteindelijk werd het mij duidelijk dat ik voor een verloren zaak aan het strijden was. Er restte mij niets anders dan een faillissement aan te vragen. Dit was de inleiding tot een heftige tijd, waarin ik mij heel eenzaam heb gevoeld. Velen hadden hun mening al snel gevormd, zonder van de “hoed en de rand” te weten. In die tijd was God er als een liefdevolle Vader. Hij zorgde en zette mij uit de storm die over mij heen ging. Uiteindelijk ben ik toch in de stilte gekomen.

De stilte heeft mij veel opgeleverd.

Door mijn faillissement werd ik van het ene op het andere moment stil gezet. Die stilte heeft mij veel opgeleverd. Omdat alles om me heen wegviel ben ik meer tijd voor God gaan maken. Wat heb ik Hem als een goede God leren kennen. Hij gaf mij de rust om Zijn Woord meer te gaan onderzoeken. Omdat ik die rust accepteerde kon de Heilige Geest ook beter door mij heen werken. Dit heeft mij in relatief korte tijd tot meer inzichten gebracht dan in al die jaren daarvoor. Door het faillissement kreeg ik te maken met zaken waar ik geen enkele invloed meer op uit kon oefenen. Maar doordat ik de stem van God beter had leren verstaan en de rust die ik bij Hem vond omarmde kon Hij mij zegenen. Hij streed voor mij! Dat heeft mij zoveel opgeleverd dat ik wel kan zeggen dat ik inmiddels rijk ben in Hem. Vele zaken hebben zich voor mij inmiddels ten goede gekeerd.

God wil ook jou rijkelijk zegenen.

God belooft je geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Op jouw levensweg kom je soms moeilijkheden tegen die onoplosbaar lijken. Maar richt je op Hem, Hij wil voor jou strijden. Geef Hem de ruimte om voorop te gaan in de strijd en ga in vol vertrouwen achter Hem aan. God wil je op alle gebieden van je leven zegenen. Wil je die zegen ook kunnen ontvangen? Volg mijn blog en kijk of je jouw voordeel kunt doen met mijn avontuur met God.

Om niets te missen kun je je op de website www.vanbitternaarzoet.nl aanmelden om de laatste berichten direct in je mailbox te ontvangen. Help me deze boodschappen zo breed mogelijk te kunnen verspreiden door te delen en te liken op Facebook en/of Twitter. Hiervoor mijn dank en tot de volgende keer.

Verbonden in Hem die ons lief heeft.

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.