Welkom » Blog en berichten » Ja, ik wil gaan groeien in geloof!

Ja, ik wil gaan groeien in geloof!

Tot geloof komen? Hoe werkt dat? Bedenk dat tot geloof komen niet iets van jezelf is, maar het is een genadegave van God. God wil dat je tot een persoonlijk geloof komt in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus.

Groeien in geloof!

Het vorige blog “In hoeverre ben jij betrouwbaar?”sloot ik af met het uitspreken van het verlangen om mijn verkregen kennis en inzichten over het bewandelen van een meer dan voortreffelijke weg ook met jou te delen. Ik wil dit met je delen, omdat ik heb ervaren dat de keuze te willen groeien in geloof een geweldige en levensveranderende ervaring is. Maar het is niet allemaal “hoera, wat geweldig.” Je zult ook voor keuzes komen te staan waarbij ondersteuning van geestverwanten gewenst kan zijn.

Tot geloof komen.

Tot geloof komen? Hoe werkt dat? Bedenk dat tot geloof komen niet iets van jezelf is, maar het is een genadegave van God. God wil dat je tot een persoonlijk geloof komt in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus. God wil dat, omdat Hij zoveel van ons houdt. Hij wil de door zonde verstoorde relatie tussen Hem en ons mensen herstellen. Daarvoor zond Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde. Jezus nam de vloek van de zonde voor ons weg. Daardoor zijn jij en ik nu gerechtvaardigd voor God de Vader. Door het offer van de Here Jezus kunnen wij nu zonder tussenkomst van priesters een persoonlijke relatie met God aangaan. Tot geloof komen is een koerswijziging in je leven. Een weg naar nieuwe levenswandel

Een nieuwe levenswandel.

Tot geloof komen mag je dus zien als een geschenk van God. Maar daarmee ben je nog lang niet klaar. Het moet een nieuwe levenswandel worden. Niet meer op eigen kracht en inzicht. God wil dat je Hem leert kennen. Je zult dus tijd voor Hem vrij moeten maken. Tijd om Zijn Woord te onderzoeken. Tijd voor een persoonlijke relatie tot Hem. Tijd om je hart met Hem te delen en tijd om stil te zijn en Zijn stem leren verstaan. God wil de belangrijkste plek in jouw leven. Ik weet nog goed hoeveel strijd dat heeft opgeleverd. Ik was zo blij na mijn bekering, maar ik kwam niet tot echte overgave. Krampachtig probeerde ik de controle te houden. Hoezo sterven aan jezelf? Met dat soort uitspraken kon ik helemaal niets. Pas toen ik voor God kon buigen begon mijn nieuwe levenswandel.

Het begin van een groot avontuur.

Mijn gedachten over een christen-leven heb ik zeker bij moeten stellen. Voor mijn bekering had ik het beeld van een saai en duf leven, waarin veel draaide om geboden en verboden. Maar die nieuwe levenswandel werd het begin van een groot avontuur dat nog tot op de dag van vandaag voortduurt.

Wil je deelgenoot worden van mijn avontuur met God? Neem dan mijn uitnodiging aan om mijn Facebookpagina te volgen, of ga naar mijn website en schrijf je in om de laatste berichten te ontvangen in je mailbox. Op die manier hoef je geen deel van mijn verhaal te missen.

Bedankt voor je belangstelling. Weet je verbonden in Hem.

Groet

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.