Welkom » Blog en berichten » Beloften die God voor ons apart heeft gezet.

Beloften die God voor ons apart heeft gezet.

Beloften die God voor ons apart heeft gezet.
De afgelopen blogs heb ik veel geschreven over de beloften die God voor ons apart heeft gezet. Als je het Woord er op onderzoekt, zul je ontdekken dat het honderden beloften zijn. Maar daar gaan jij en ik ons voorlopig nog even niet op focussen. Belangrijker is het te ontdekken hoe we deel kunnen krijgen aan die beloften en in hoeverre God betrouwbaar is.

Deel krijgen aan de beloften van God.

Ik neem aan dat ook jij deel wilt krijgen aan die vele beloften van God.   Het is belangrijk te onderscheiden dat er twee soorten beloften zijn. Er zijn onvoorwaardelijke beloften , dus beloften die Hij jou zo wil geven. Daarnaast zijn er voorwaardelijke beloften. Dat zijn de beloften die je pas  krijgt als je doet wat God van jou vraagt. Het is de wil van God om jou te zegenen. Bij God betekent zegenen meer dan alleen maar goede woorden tegen jou willen spreken. Als God jou zegent met woorden dan zal Hij ook de daad bij het woord voegen. Zegen uitspreken en zegen doen toekomen zijn bij God dus nauw met elkaar verbonden. Zegen van God heeft een diepe en brede betekenis. De zegen van God kan zowel aards/fysiek zijn als geestelijk. Lees Deuteronomium 28:3-14

In hoeverre is God betrouwbaar?

Misschien heb je wel slechte ervaringen opgedaan met het stellen van je vertrouwen op mensen. Wellicht dat die ervaringen je doen afvragen: “In hoeverre is God betrouwbaar.” Bedenk dan dat vertrouwen een wederkerig proces is. Over de betrouwbaarheid van God staat veel geschreven in Zijn Woord. Om je te voeden zou je Psalm 89 kunnen lezen. Deze psalm zal je duidelijk maken dat God absoluut betrouwbaar is. Hij zal nooit terugkomen op dingen die Hij heeft gezegd.  Als jij je er op wilt richten dat God betrouwbaar is  zal de Heilige Geest je Gods betrouwbaarheid overbrengen. Dan kun je uitgroeien tot iemand met een rotsvast geloof. God is het begin en het einde van ons geloof. Zijn betrouwbaarheid is de enige basis voor ons vertrouwen; andersom geeft ons vertrouwen in Hem ons de kennis over Zijn betrouwbaarheid.

In hoeverre ben jij betrouwbaar?

De grote vraag echter is in hoeverre ben jij betrouwbaar? Terugkijkend op mijn weg met de Heer moet ik helaas bekennen de zwakke schakel in het geheel te zijn. Wat moest ik nog veel leren en wat is er nog steeds veel werk aan de winkel. Wel kan ik inmiddels getuigen dat wil ik deel krijgen aan de beloften die God ook voor mij apart heeft gezet, ik moet willen groeien in geloof en moet proclameren te willen leven naar de levenswetten van God. Ook jij bent geroepen om Jezus in alles na te volgen. Bedenk dat elke keuze die je maakt in geloof bijdraagt aan je groei in je nieuwe natuur. Een werkend en levend geloof draagt ertoe bij dat je kunt afrekenen met je oude natuur. Voorwaar niet gemakkelijk. Je oude en nieuwe natuur botsen met elkaar en dat kan voor tweestrijd zorgen. Maar juist daar ligt de uitdaging voor elke christen.

We hebben elkaar nodig om te groeien.

Weet je? In de strijd die geloofsgroei met zich meebrengt sta je niet alleen. De Heilige Geest, die je hebt ontvangen van God vanwege je geloof in het volbrachte werk van Zijn Zoon de Here Jezus Christus, stelt ook jou in staat om te groeien in je geloof. De Heilige Geest communiceert met jou vanuit de geestelijke wereld. Dit stelt ons in staat de stem van God te leren verstaan. Ook geeft de Heilige Geest jou openbaringen waardoor je meer zicht krijgt op wie God is, hoe zijn hart is. Juist vanuit het besef hoe zwak we kunnen zijn, denk ik dat we elkaar als broeders en zusters nodig hebben.  Samen het Woord onderzoeken, inzichten met elkaar delen en elkaar aanmoedigen in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Afrondende gedachten.

Al langere tijd draag ik het verlangen in me, te delen met broeders en zusters die ook een meer dan voortreffelijke weg willen bewandelen. Ik heb het gevoel dat ik iets moet doen met de verkregen kennis en inzichten. Daarom is het voor mij een zaak van gebed geworden hoe daar dan inhoud aan te geven.

Mis niets van dit onderwijs! Schrijf je in op de website om de nieuwste berichten direct in je mailbox te ontvangen. Verder zou het fijn zijn te helpen dit onderwijs ook breed onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door het te delen op de sociale media.

Hartelijke groet en weet je verbonden in Hem.

Willem.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.