Welkom » Blog en berichten » Ja, natuurlijk wil ik dat het mij wel gaat!

Ja, natuurlijk wil ik dat het mij wel gaat!

Voor mijn welzijn is het belangrijk dat ik wil groeien in geloof en erken dat ik wil leven naar de levenswetten van God. Ik ben dankbaar en blij dat ik reeds geleerd heb niet meer vanuit eigen inzichten en kracht te leven. Laat je niet misleiden door de “wereld”.

Groeien in geloof!

Ja, natuurlijk wil ik dat het mij wel gaat. Maar als ik naar mijn leven kijk, moet ik constateren dat ik toch met moeiten, pijn en ziekte te maken heb. Ik kan niet anders concluderen dat dit alles te maken heeft met het sociale verkeer in deze zondige wereld. Ook ik, die door het offer van de Here Jezus ben vrijgekocht van de macht van de zonde, ben niet zonder zonde. Voor mijn welzijn is het belangrijk dat ik wil groeien in geloof en erken dat ik wil leven naar de levenswetten van God. Ik ben dankbaar en blij dat ik reeds geleerd heb niet meer vanuit eigen inzichten en kracht te leven. Laat je niet misleiden door de “wereld”. Niet je zwakheid is een probleem,  maar juist leven vanuit eigen kracht is het probleem.

Het leven is eigenlijk een leerschool.

Jij gelovige, bent een burger van een rijk in de hemelen. Je verblijft dus als vreemdeling op deze aarde, waar je geplaatst bent ter voorbereiding op een eeuwig leven met God. Jouw leven is dus eigenlijk een leerschool, met als doel geloofsgroei. Je oefent het in de praktijk brengen van wat je leert uit het Woord en uit je omgang met God. Het belangrijkste daarbij is, dat je liefde voor God en de liefde voor je medemensen zichtbaar wordt. En dan niet alleen liefde voor de mensen in je eigen nabijheid.

De levenswetten van God.

Heb jij dat ook? Wordt ook jij geagiteerd als er tegen je gezegd wordt dat je naar de levenswetten van God moet leven? Denk jij dat de wetten van Mozes hebben afgedaan, omdat Jezus deze wetten tot vervulling heeft gebracht? Dan wil ik je graag vanuit het Woord laten zien dat Jezus zelf heeft gezegd, dat Hij niet is gekomen om de wet van ​Mozes​ of de andere ​heilige​ boeken weg te doen. Nee Jezus is gekomen om hun echte betekenis te laten zien. Ik hoop dat je tot het inzicht komt, dat je geroepen bent om Jezus in alles na te volgen. Dat betekent dus ook, dat jij je aan de levenswetten van God moet houden. Natuurlijk zeg ik niet dat je dat zou moeten doen zoals het in het Oude Testament gebruikelijk was. De wetten van Mozes mag je bezien in het licht van wat Jezus heeft gedaan door voor ons te sterven aan het kruis op Golgotha en weer op te staan als overwinnaar over de dood. Beschouw daarom de Bijbel als de belangrijkste bron voor je geestelijke groei.

Heeft Jezus het moeilijker gemaakt?

Jezus moest komen om de relatie tot God te herstellen die, door de zonde waarin de mens leefde, ernstig verstoord was. Maar is het daarmee voor jou en mij gemakkelijker geworden? Als je leest wat er staat geschreven in Matteus 5:21-22  zou je zomaar kunnen denken dat Jezus het moeilijker heeft gemaakt. Dat Hij een wet heeft gebracht die nog veel strenger is. Zeker als je daarbij betrekt dat Jezus zei: Doe wat God van je vraagt, en doe dat beter dan de wetsleraren en de ​farizeeën. Want anders kom je helemaal niet in ​Gods nieuwe wereld. Nee, troost je! Jezus bedoelt dat het er niet om gaat dat je vanuit een dwangmatig plichtsbesef probeert je aan de wet te houden. Voor God is het belangrijk vanuit welke motivatie jij je aan Zijn wetten wilt houden.

Afronding.

Je zult begrijpen dat hier nog heel veel over te zeggen valt. Dat ga ik dan ook zeker nog doen in de komende blogs. Voor nu rond ik dit blog af en zal me biddend voorbereiden op het volgende blog.

Mis niets van dit onderwijs! Schrijf je in op de website om de nieuwste berichten direct in je mailbox te ontvangen. Verder zou het fijn zijn te helpen dit onderwijs ook breed onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door het te delen op de sociale media.

Hartelijke groet en weet je verbonden in Hem.

Willem.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.