Welkom » Blog en berichten » Krijg deel aan de belofte van genezing!

Krijg deel aan de belofte van genezing!

Krijg deel aan de belofte van genezing!
In het vorige blog heb je kunnen lezen dat de gelovige niet hoeft te wachten op een wonder van genezing. De genezing van de gelovige is namelijk al volbracht aan het kruis op Golgotha en daarmee een belofte van God. Daarom kan de gelovige zich beter bezighouden met het zoeken naar hoe hij/zij dan deel kan krijgen aan die belofte van genezing.

Dat begint bij het lijden en sterven van Jezus.

De relatie tot God de Vader was ernstig verstoord door de zonde waarin de mens leefde. Bedenkend dat de zonde tot de dood leidt mogen jij en ik God en Zijn zoon Jezus zeer dankbaar zijn. De Here God zond Zijn Zoon Jezus naar de aarde om de verstoorde relatie te herstellen. Hij (Jezus) die zonder zonde was, moest dus komen om jouw en mijn zonden te dragen. Hij nam de vloek van de zonde voor ons weg. Daardoor zijn jij en ik gerechtvaardigd voor God de Vader, die ons uitnodigt persoonlijk voor een persoonlijke relatie met Hem. Je hoeft niet langer meer te vrezen dat jouw lichamelijke dood een straf is op de zonde. Nee, prijs de Heer! Door het offer van de Here Jezus is de lichamelijke dood voor hen die geloven een doorgang geworden naar een eeuwig leven met God.

Jezus, als mens, zag enorm op tegen het lijden.

Jezus wist dat Hij gekomen was om de relatie tussen Zijn Vader en de mens te herstellen. Jezus begreep als geen ander dat Hij daarvoor door een ernstig lijden moest gaan. Als mens zag Jezus daar enorm tegenop. Zie daarvoor Zijn gebed in de hof van Getsemane: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze ​beker​ Mij voorbijgaan. Jezus kende net als jij en ik gevoelens van angst, dreigende wanhoop en pijn. De worsteling van Jezus was zo intens dat Hij al biddend bloed zweette. Om Jezus te ondersteunen stuurde God de Vader een engel. (zie de link in de vorige zin)

Met het offer van Jezus is de wet niet afgeschaft!

Mij bekruipt altijd een benauwd gevoel als het gaat over Gods wetten. Niet dat die wetten mij benauwen. Integendeel! Mij benauwt de spanning die dit onderwerp altijd oproept als je spreekt over de wil van God. Vaak wordt er meteen geroepen dat is wettisch! Door het offer van Jezus is de wet niet meer van kracht. Naar mijn mening is dat geen juiste uitleg. Ik denk dat wij die zich christen-gelovigen noemen, Jezus in alles moeten navolgen. Dus moeten we ook de levenswetten van God navolgen. Jezus zelf heeft gezegd: “Ik ben niet gekomen om de wet van ​Mozes​ of de andere ​heilige​ boeken weg te doen. Ik ben juist gekomen om hun echte betekenis te laten zien.” Lees verder wat Jezus zegt over de geldigheid van de wet.

Offer dat Jezus bracht is mijn motivatie tot verandering.

Mijn wedergeboorte dateert alweer van ruim twintig jaar terug. Tot op de dag van vandaag ben ik daar nog altijd dankbaar voor. Ik weet waar ik vandaan kom en ik begrijp heel goed dat voor mijn vrijheid een groot offer gebracht moest worden. Jezus moest de gehele denkbeeldige beker leegdrinken. Het was niet zozeer de pijn die Jezus vreesde. Het was Gods toorn vanwege de zonden van de gehele mensheid. Dat is wat die beker wel erg bitter maakte. Het offer dat Jezus ook voor mij bracht is mijn motivatie tot verandering.

Het vervolg.

In de komende blogs zal ik verhalen over het proces waar ik zelf doorheen ben gegaan. Ik kan je nu al beloven dat het niet van een leien dakje is gegaan. Er zijn diepe dalen geweest waar ik doorheen moest.

Graag nodig ik je uit om je aan te melden op de website, om telkens als er nieuwe berichten verschijnen, deze in je mailbox te ontvangen. Je hoeft dan niets te missen van de boodschap die ik wil delen.

Vind jij deze boodschappen ook belangrijk? Deel ze dan op de Sociale Media, zodat steeds meer mensen er kennis van kunnen nemen.

Voor nu, bedankt voor je betrokkenheid en weet je verbonden in Hem.

Hartelijke groet,

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.