Welkom » Blog en berichten » De gelovige geneest niet door een wonder!

De gelovige geneest niet door een wonder!

Voordat je vanuit je emotie zou willen reageren op de titel van dit blog, wil ik je toch uitnodigen eerst verder te lezen. Heb je daarna nog steeds vragen en of opmerkingen, schroom niet om ze te stellen.

De opmerkzame lezer zal zeker hebben begrepen dat ik niet zeg dat de gelovige geen genezing meer zal ontvangen. Wat ik wil communiceren is dat de gelovige niet hoeft te wachten op een wonder. De genezing van de gelovige is namelijk al volbracht aan het kruis op Golgotha. De Here Jezus kwam naar deze wereld om onze zonden te dragen en Hij werd tot bloedens toe geslagen voor onze genezing.

Waarom hebben jij en ik dan nog altijd met ziekte te maken?

Als genezing voor de gelovige een belofte is, waarom hebben jij en ik dan nog altijd met ziekte te maken? Is het dan niet waar dat Jezus onze pijn en ziektes heeft gedragen en dat wij doordat Hij werd geslagen zijn genezen?  Misschien dat we eerst maar eens moeten vaststellen waar ziekten vandaan komen. Daarvoor moeten we terug naar de zondeval. Daardoor is de volmaakte Schepping van God in verval geraakt. Voorbestemd voor een eeuwig leven met de Schepper heeft de mens nu te dealen tussen goed en kwaad. Ziekten, pijn, moeiten en uiteindelijk de lichamelijke dood zijn nu ook deel geworden van de mens hier op aarde. Door deel te hebben aan het maatschappelijk verkeer worden we beïnvloed in ons denken. Het denken raakt daardoor bevuild.

Hoe krijgen we dan deel aan de belofte van genezing?

Om deel te kunnen krijgen aan de belofte van genezing is het goed je te realiseren dat dit aardse leven een voorbereiding is op het eeuwige leven. Gezondheid staat hoog op waarschijnlijk ieders prioriteitenlijst. We zijn bereid daar een groot deel van ons inkomen aan te spenderen. Ook christenen lopen in het algemeen eerst naar de dokter als er iets aan de hand is. Waarom gaan we niet naar onze Maker? Wie anders dan Hij weet hoe we in elkaar zitten. God wil dat het ons goed gaat, zowel naar lichaam, ziel en geest. Om ons daarin te leiden heeft Hij regels gegeven voor een gezond leven. Het is een misvatting te denken, dat die leefregels niet meer op ons van toepassing zouden zijn omdat Jezus is gekomen om de wetten van Mozes te vervullen. De wedergeborene is een navolger van Jezus. Dat betekent dus, dat wij het voorbeeld van Jezus moeten volgen en de wetten van Mozes moeten vervullen. Alleen dan wel op een Nieuw Testamentische manier.

De vertaalslag naar het dagelijks leven.

Het vergaren van kennis is de eerste stap. Maar voor het gewenste resultaat zal de vertaalslag naar het dagelijks leven gemaakt moeten worden. Om daar zicht op te krijgen wil ik je aansporen te bidden dat de Heilige Geest jou openbaring wil geven bij het onderzoeken van Gods Woord. Pas op met het volgen van allerlei interpretaties van het Woord. Laat het Woord zelf spreken. Sluit twijfel en ongeloof buiten, want deze vormen een enorme belemmering voor het deel krijgen aan de beloften van God.

In de komende blogs hoop ik meer inhoudelijk te delen over mijn eigen weg die ik heb moeten gaan om mijn genezing te ontvangen.

Graag nodig ik je uit om je aan te melden op de website, om telkens als er nieuwe berichten verschijnen, deze in je mailbox te ontvangen. Je hoeft dan niets te missen van de boodschap die ik wil delen.

Vind jij deze boodschappen ook belangrijk? Deel ze dan op de Sociale Media, zodat steeds meer mensen er kennis van kunnen nemen.

Voor nu, bedankt voor je betrokkenheid en weet je verbonden in Hem.

Hartelijke groet,

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.