Welkom » Blog en berichten » Minder wetenschap! – Meer geloof!

Minder wetenschap! – Meer geloof!

In mijn vorige blog heb je kunnen lezen dat het een lange weg is geweest naar meer geloof over mijn genezing. Een lange weg omdat ik via het medische circuit geen uitzicht kreeg op genezing. Door waanzinnig veel medicatie te gebruiken kon ik niet meer dan hopen dat de gevolgen van de ziekte beteugeld zouden kunnen worden. Een reden om te besluiten:

“Minder wetenschap! – Meer geloof!

Wel moest ik voor de weg in geloof eerst tot bepaalde inzichten komen.

Mijn vader overleed aan de gevolgen van diabetes type II.

Het was wel even schrikken toen ik in 2002, bij een medische check up, naar aanleiding van de ziekte van Ménière te horen kreeg, dat ik ook nog leed aan diabetes type II en te hoge bloeddruk. De schrik was groot, omdat ik nog op mijn netvlies had staan hoe mijn vader, eerder dat jaar, overleed aan de late gevolgen van diabetes type II. Op die manier wilde ik niet aan mijn einde komen. Op voor mij onverklaarbare wijze werd mij direct duidelijk dat ik zou genezen van deze ziekten.

Minder medische wetenschap!

Mijn overtuiging dat ik zou genezen leek aanvankelijk nergens op gebaseerd te zijn. De behandelende artsen maakten me duidelijk dat diabetes type II een ongeneeslijke ziekte is. In het beste geval kon ik, door trouw de adviezen op te volgen en de voorgeschreven medicatie te slikken, de gevolgen op lange termijn beperken. Op grond van de toen heersende overtuiging binnen de medische wereld was genezing uitgesloten. Dat werd me trouwens steeds duidelijker naarmate de tijd verstreek. Ondanks het opvolgen van de adviezen en innemen van de medicatie vond er geen verbetering plaats. Integendeel, heel frustrerend, telkens moest de medicatie worden verhoogd. Steeds vaker werd er bij mij op aangedrongen over te gaan op het spuiten van insuline. Dit advies heb ik nooit opgevolgd. Voor mij was dat een brug te ver op deze kansloze weg. Mijn nieuwe motto werd  toen: “Minder medische wetenschap! Meer geloof!”

Meer geloof!

De ommekeer naar meer geloof kwam niet zomaar van de ene op de andere dag. Als christen wist ik natuurlijk ook dat God kon genezen. In mijn toenmalige gemeente heb ik in een aantal gevallen mogen  meemaken dat mensen die uitbehandeld waren op gebed wonderbaarlijk genazen. Maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat er meer mensen niet dan wel genazen. Ook ik vond ondanks alle gebed en diverse profetieën mijn genezing niet. Daar moest ik nog een aantal jaren op wachten. Het onderwerp genezen op gebed of Goddelijke genezing ging mij steeds meer interesseren.

Onderzoeken van Gods Woord.

Door het onderzoeken van Gods Woord en het lezen van diverse boeken en artikelen bracht de Heilige Geest mij tot diepere inzichten. Zo ben ik er van overtuigd dat de genezingen waarover we in de evangeliën lezen allemaal te maken hebben met wonderen die de autoriteit van Jezus als Zoon van God moesten bevestigen. Hierbij is het belangrijk om aan te tekenen dat tekenen en wonderen altijd volgden op het verkondigen van de blijde boodschap en niet zoals we tegenwoordig zo vaak zien andersom.

Goddelijke genezing voor de gelovige!

Van de gelovige, of beter gezegd van de wedergeborene, mag verwacht worden dat er kennis is van de blijde boodschap. Tekenen en wonderen zijn dan ook niet nodig om die boodschap voor de gelovige nog kracht bij te zetten. Van de gelovige echter mag verwacht worden dat hij of zij het Woord van God onderzoekt. Dat onderzoek zal tot het inzicht leiden dat genezing voor de gelovige, ondanks dat er maar zo weinig gelovigen op gebed genezen, al geregeld is bij het kruis op Golgotha.

Door de striemen die de Here Jezus zijn geslagen kunnen wij genezing voor lichaam ziel en geest ontvangen.

Genezing voor de gelovige is dus geen wonder, maar een belofte. Een belofte die God voor de gelovige apart heeft gezet. Het ontvangen van genezing heeft mijns inziens alles te maken met een geestelijk groeiproces naar een leven dat toegewijd is aan God.

In de komende blogs hoop ik meer in te gaan op de “meer dan voortreffelijke weg” die God ook jou voorhoudt. De weg die het uiteindelijk mogelijk zal maken deel te hebben aan de beloften die God ook voor jou apart heeft gezet.

Een weg dus naar een gezond leven.

Aan de hand van voorbeelden uit mijn eigen leven zal ik laten zien hoe belangrijk het is om keuzes te maken die God welgevallig zijn. Keuzes die uit moeten monden in het maken van meer stappen in geloof. Ook zal ik je in het volgende blog aantonen hoe belangrijk het is om door te gaan met dat groeiproces, ook als het moeilijk is.

Graag nodig ik je uit om je aan te melden op de website, om telkens als er nieuwe berichten verschijnen, deze in je mailbox te ontvangen.

Vind jij deze boodschappen ook belangrijk? Deel ze dan op de Sociale Media, zodat steeds meer mensen er kennis van kunnen nemen.

Voor nu bedankt voor je betrokkenheid.

Hartelijke groet

Willem.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.