Welkom » Blog en berichten » Je gezondheid is niet te koop.

Je gezondheid is niet te koop.

Als je mensen vraagt naar wat voor hen belangrijk is in dit leven, zal gezondheid hoog op de prioriteitenlijst staan. We vinden dat met elkaar zo belangrijk dat we bereid zijn daar veel geld aan te spenderen. Maar je gezondheid is niet te koop. Toch spendeert een doorsnee gezin er jaarlijks zo’n 23,5% van het inkomen aan. De verwachting is dat dit percentage over twintig jaar 47% van het inkomen zal bedragen.

In de medische zorg wordt er hoofdzakelijk aan symptoombestrijding gedaan.

Dat is veel geld, voor zorg die vaak niet verder komt dan het managen van de problemen. Als we kijken naar medische zorg wordt er hoofdzakelijk aan symptoombestrijding gedaan. Ondanks dat de wetenschap tot knappe dingen in staat is, moeten we ook erkennen dat het menselijk “weten” beperkt is.

Wiens belang wordt er binnen de zorgsector gediend?

Het is niet verstandig je volkomen over te geven aan de wetenschap. Het is goed je te bedenken dat gezondheidszorg een industrie is waar veel geld in omgaat. Ik denk dat het daarom gerechtvaardigd is je af te vragen wiens belang wordt er binnen de zorgsector gediend?

Fascinatie voor Goddelijke genezing.

Ook voor mij persoonlijk is gezondheid een groot goed. Na mijn wedergeboorte in 1995 ontstond er al snel een fascinatie voor Goddelijke genezing. Ondanks het feit dat er in mijn directe omgeving een aantal mensen op gelovig gebed zijn genezen van ernstige ziekten, bleef voor het merendeel van de mensen waarvoor werd gebeden genezing uit.

Ik geloof met heel mijn hart dat God onze Heelmeester is.

Ik geloof met heel mijn hart dat God onze Heelmeester is en dat het Zijn wil is dat het ons wel gaat. Dat betekent voor mij, dat Hij wil dat het ons wel gaat naar lichaam, ziel en geest. Daarom bleven er op dat ogenblik nog vele vragen onbeantwoord? Die vragen werden voor mij alleen maar groter toen ikzelf geplaagd werd door diabetes en hoge bloeddruk. Jaren heb ik daarvoor, tegen mijn zin, medicatie moeten gebruiken. Ondanks een aantal profetieën die ik mocht ontvangen over mijn genezing, bleef die genezing uit. Uiteindelijk heeft het nog jaren geduurd voordat ik tot diepere inzichten kwam wat betreft Goddelijke genezing.

Nu zie ik genezing van de gelovige niet als een wonder maar als een belofte.

Op enig moment hoorde ik over het boek “Een meer dan Voortreffelijke Weg” van Henry W. Wright. Het lezen en verdere studie over Goddelijke genezing bracht mij tot geheel nieuwe inzichten. Voor het lezen van dat boek sprak ik vaak over genezing als zijnde een wonder van God. Nu zie ik genezing van de gelovige niet als een wonder maar als een belofte.

Je bent genezen door de striemen die Jezus zijn geslagen.

Ben jij iemand die gelooft in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus aan het kruis op Golgotha en geloof jij dat de Bijbel als het Woord van God de Waarheid spreekt, mag ik aannemen dat je ook gelooft dat je bent genezen door de striemen die Jezus zijn geslagen?

Jouw genezing is volbracht!

Ook jouw genezing wacht dus niet op een wonder. Jouw genezing is volbracht! De genezing voor jou is dus een belofte van God. Een van de honderden beloften die God ons in Zijn Woord doet. Een deel van die wonderen zijn onvoorwaardelijk, maar ook een groot deel van de beloften van God zijn voorwaardelijk. Dat betekent dus dat God iets van jou verwacht, voordat Hij die belofte voor jou in vervulling doet gaan. Op zoek dus waar de belemmeringen voor jouw genezing ligt.

Genezing voor de gelovige heeft alles te maken met gehoorzaamheid aan God.

De Heilige Geest heeft mij het volgende inzicht gegeven: Genezing voor de gelovige heeft alles te maken  met gehoorzaamheid aan God en een leven naar Zijn wil. Het gebrek aan deze kennis bij mij, heeft mijn genezing van diabetes en hoge bloeddruk lang in de weg gestaan. Pas toen ik begreep dat God mij die genezing wilde geven, zag ik in dat ik mijn gehele levensstijl moest aanpassen.
In het komende blog wil ik graag het proces dat uiteindelijk tot mijn genezing heeft geleid met jou delen. Ik gun ook jou het inzicht dat tot genezing zal leiden en nodig je daarom uit mijn blogs te volgen. Om niets te missen kun jij je op de website vanbitternaarzoet.nl inschrijven om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe berichten. Je ontvangt ze dan netjes in je mailbox.
Voor nu Gods zegen en weet je verbonden in Hem die ons liefheeft.

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.