Welkom » Blog en berichten » Gedreven door verlangen en dan????

Gedreven door verlangen en dan????

Een confrontatie met mezelf
In het vorige blog “Wandelen met God” deelde ik met jou dat ik het schrijven soms ervaar als een confrontatie met mezelf. Een confrontatie met mijn karakter. Raak ik ergens door gepassioneerd, heb ik de neiging nogal veel woorden te gaan gebruiken. De geest gaat uit het verhaal en het komt de leesbaarheid niet ten goede.

Meer vanuit mijn hart

Kort, bondig en pakkend schrijven is voor mij een leerproces. Gelukkig ervaar ik wel dat ik vorderingen maak in dit proces, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering.  Ik wil toch proberen nog meer vanuit mijn hart en vanuit mijn persoon te gaan schrijven. Ik ga er werk van maken de schroom die mij soms belemmerd af te leggen. Het moet in wezen geen probleem zijn om vanuit mijzelf te gaan schrijven. Tenslotte leid ik tot op de dag van vandaag een rijk en bewogen leven.  Dus aan inspiratie geen gebrek.

Deelgenoot maken

In het eerste blog gaf ik te kennen niet over mijn persoonlijk leven te willen schrijven. Ik wilde jullie deelgenoot maken van de (geestelijke) strijd die ik heb ervaren bij het tot stand komen van het hele verhaal van VanBitterNaarZoet. Het verschil dat ik ten opzichte van het eerste blog wil maken is dat ik dus juist over en vanuit mijn persoonlijk leven wil schrijven.

Mijn leven zonder en met God

Voor de overzichtelijkheid wil ik mijn leven opdelen in een leven zonder God en sinds 1995 een leven met God. Mijn leven zonder en met God kenmerkt zich door een aaneenschakeling van hoogte en dieptepunten.
In een periode die ik gerust als een dieptepunt mag bestempelen ben ik in 1995 tot wedergeboorte gekomen. Die wedergeboorte heb ik ervaren als een direct ingrijpen van God in mijn  leven. Alsof God mij in mijn nekvel greep en me toesprak; “Nu heeft je verzet tegen Mij lang genoeg geduurd. Nu is het tijd Mij te gehoorzamen.”

Jaren worstelen

Een periode van geestelijke strijd brak aan. Het overgeven van de leiding in mijn leven was een bijna onmogelijke opgave voor mij.  Na een tweetal jaren worstelen kwam er een grote doorbraak. De Heilige Geest raakte mij aan en maakte mij duidelijk dat God mij wilde gebruiken.

Ik was zo blij en dankbaar dat God mij wilde gebruiken. Ik die zo lang verzet toonde tegen de invloed van God op mijn leven. Er volgde een periode van geestelijke groei. Ook deze groei, ik zou bijna zeggen natuurlijk, ging gepaard met de nodige pijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik inmiddels gevormd ben tot een bruikbaar instrument in Gods handen. De periode vanaf mijn wedergeboorte tot nu kenmerkt zich door een aantal grote woorden die ik samen met jou wil bekijken. Wie weet kun je er je voordeel mee doen. Het gaat om de volgende woorden.

Sterven aan jezelf – Verlangen – Toewijding – Roeping

In het volgende blog zal ik iets delen over de periode na mijn wedergeboorte. Een moeilijke periode, Mijn zelfbeeld had ik zorgvuldig opgebouwd en daar moest ik toen verandering in aanbrengen. Misschien een proces waar ook jij iets in zult herkennen. Zo niet hoop ik in elk geval dat het ook voor jou lezenswaardig is.
Hartelijke groet en verbonden in Hem.

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.