Welkom » Blog en berichten » Je behoudenis voor altijd? Of toch niet?

Je behoudenis voor altijd? Of toch niet?

Kort door de bocht kun je stellen dat God de mens, dus ook jou, heeft geschapen tot zijn genoegen. Dat betekent trouwens niet, dat Hij je heeft geschapen om Hem te vermaken. Nee, God wil een echte inhoudelijke relatie met jou.

Uitwerking van het vraagstuk “eens gered, altijd gered!?”

Vandaag dan de beloofde uitwerking van het vraagstuk “Eens gered, altijd gered!? Als je mijn blog volgt zul je gemerkt hebben dat ik met mijn schrijfsels niet wil bijdragen aan de verdeeldheid op het christelijk erf. Maar helaas zijn er toch vele onderwerpen in Gods Woord die op verschillende manieren uitgelegd worden. Zo ook het onderwerp van vandaag. Ik hoop je mee te nemen om je iets te laten zien van het karakter van God.

Hoe God de relatie met ons heeft bedoeld.

Kort door de bocht kun je stellen dat God de mens, dus ook jou, heeft geschapen tot zijn genoegen. Dat betekent trouwens niet, dat Hij je heeft geschapen om Hem te vermaken. Nee, God wil een echte inhoudelijke relatie met jou. God plaatste de mens die Hij gemaakt had in de hof van Eden om deze hof te beheren samen met de vrouw die Hij de mens gaf. Er heerste vrede in die Hof tot het moment dat de vrouw Eva de verleiding niet kon weerstaan en at van de boom van de kennis van goed en kwaad. Lees het hele verhaal over de mens in de Hof van Eden.

De zonde is een blokkade in de relatie tot God de Vader.

Eigenlijk was het bijna volmaakt voor de mens in de Hof van Eden. Slechts één gebod gaf God hen. Eet niet van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. Eigenlijk triest te moeten constateren dat de zucht om als God te zijn de mens heeft doen bezwijken voor de verleiding van satan. Als we dan kijken naar de moderne mens, die vaak gedreven wordt door de zucht naar zelfbeschikking, heeft de geschiedenis ons niet veel geleerd. Dezelfde zonde is vaak nog steeds een blokkade in de relatie tot God de Vader.

Hij die zonder zonde was moest komen om de macht van de zonde te verbreken.

Vader God haat de zonde! Het Oude Testament bestuderende zie je de worsteling van Zijn volk om Hem te gehoorzamen. Hoe God ook anticipeerde op het zondige gedrag van Zijn volk, telkens opnieuw verviel het weer in zonde. Al het offeren van dieren veranderde niets in het gedrag van de mens. Het telkens weer opnieuw vervallen in zonde vormde een grote blokkade in de relatie tussen God en Zijn Volk. Wat zal dat veel verdriet voor God geweest zijn. God die van ons houdt  en wil dat wij gerechtvaardigd zijn om een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan. Daarom zond Hij zijn Zoon de Here Jezus Christus als het ultieme offer. Hij die zonder zonde was moest komen om de macht van de zonde te verbreken.

Door geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus zijn wij behouden.

De Here Jezus Christus was het ultieme offer. Hij was zonder zonde en kwam naar deze aarde om onze zonden op Zich te nemen. Hij nam daarmee de vloek van de zonde bij ons weg. Door dat offer hebben wij toegang tot God de Vader om met Hem een relatie te onderhouden. De Here Jezus bracht onze zonden aan het kruis. Zijn lichaam werd verbroken en Zijn bloed heeft gevloeid als losprijs voor onze zonden. Wij zijn vrij van de macht van de zonde. Door geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus zijn wij behouden.

Maar is die behoudenis voor altijd?

Geweldig dat de Here Jezus voor onze zonden is gestorven. Maar betekent dat nu dat we verzekerd zijn van onze behoudenis en de rest van ons leven maar kunnen doen waar wij zin in hebben? Precies daarover zijn de meningen en uitleggingen verdeeld op het christelijk erf. Er zijn twee stromingen die elkaar met Bijbelteksten en uitleggingen om de oren slaan.

  • De broeders en zusters die geloven in “eens gered, altijd gered.”
  • De broeders en zusters die geloven dat we onze behoudenis met vreze en beven moeten blijven bewerken

Eens gered, altijd gered!

27 De mensen die bij mij horen, luisteren wel naar mij. Ik ken hen, en zij volgen mij. 28 Ik zorg ervoor dat ze gered worden, ik geef hun het eeuwige leven. En niemand kan hen bij mij weghalen. 29-30 Want mijn Vader heeft mij de hoogste macht gegeven. De Vader en ik zijn samen één. En niemand kan God, de Vader, iets afnemen.’ (Johannes 10:27-30 BGT)
38 Ik ben uit de hemel gekomen, God heeft mij gestuurd. Ik ben dus niet gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. 39 God wil dat alle mensen die bij mij horen, gered worden. Als het einde van de wereld komt, zullen ze opstaan uit de dood. 40 Dat is wat mijn Vader wil. Alle mensen die de Zoon zien en in hem geloven, krijgen het eeuwige leven. En als het einde van de wereld komt, laat ik hen opstaan uit de dood.’(Johannes 6:38-40 BGT)

Als je bovenstaande Bijbelgedeelten leest, zou je zomaar kunnen denken dat je behoudenis voor altijd is. Deze gedeelten worden dan ook vaak gebruikt als kapstok voor de stelling “Eens gered, altijd gered!”

Je behoudenis met vreze en beven bewerken.

Natuurlijk is het niet zo dat jij je gang maar kunt gaan, omdat je denkt dat die zonden toch al vergeven zijn door de kruisdood van de Here Jezus Christus. Jezus wil dat al jouw zonden vergeven zijn. Maar dat kan Hij alleen als we zijn voorbeeld volgen en bij alles wat we doen ons de vraag stellen “What would Jesus do?”

De Bijbel leert ons hoe we zekerheid kunnen hebben over het eeuwige leven. Er zijn drie voorwaarden waaraan je zeker zult moeten voldoen.

Eigenlijk heeft God je geschapen om … op Hem te lijken. Let wel, dat daarmee niet wordt bedoeld, dat je aan Hem gelijk bent. Het is de bedoeling van God dat je (geestelijk) vrucht gaat dragen.  Je zult er niet komen met het doen van een kunstje. Nee, het zal jouw levensstijl moeten worden. Dit kun je alleen maar verwezenlijken als jouw gedachten in lijn komen met die van God.

De behoudenis wordt je weliswaar aangeboden, maar God verlangt dus ook iets van jou. De keuzes die je zult moeten maken zijn niet gemakkelijk en gaan in tegen alles wat de wereld je voorhoudt. Dus, samen het Woord onderzoeken en inzichten met elkaar te delen is van groot belang. Daarnaast is het fijn bemoedigd of aangemoedigd te worden door mensen met eenzelfde verlangen.

Fijn dat je weer hebt meegelezen. Voel je dan ook uitgenodigd de volgende blogs mee te lezen. Om geen blog te missen nodig ik je uit je op de website in te schrijven. Telkens als er een blog verschijnt krijg je bericht in je mailbox.

Hartelijke groet en verbonden in Hem

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.