Welkom » Blog en berichten » Harmonie kan alleen bestaan bij onderwijs dat gebaseerd is op Gods waarheid, Zijn onfeilbaar Woord.

Harmonie kan alleen bestaan bij onderwijs dat gebaseerd is op Gods waarheid, Zijn onfeilbaar Woord.

Bij de voorbereiding op dit blog werd ik er telkens bij bepaald, dat uitleg van Gods Woord soms voor grote verdeeldheid zorgt onder broeders en zusters. Een bijdrage leveren aan die verdeeldheid is het allerlaatste wat ik beoog.

Mijn motivatie is onderwijs gebaseerd op Gods waarheid.

In mijn vorige blog met de titel “Eens gered, altijd gered!?”, beloofde ik in dit blog dieper in te gaan op het vraagstuk van de behoudenis op jouw geloof. Ik beloofde je aan de hand van de Bijbel, Gods waarheid, mee te nemen bij het beantwoorden van dit vraagstuk.

Bij de voorbereiding op dit blog werd ik er telkens bij bepaald, dat uitleg van Gods Woord soms voor grote verdeeldheid zorgt onder broeders en zusters. Een bijdrage leveren aan die verdeeldheid is het allerlaatste wat ik beoog. Ik heb juist een hang naar harmonie onder broeders en zusters.  Daarom wil ik eerst duidelijk maken wat mij motiveert om uitleg te geven over onderwerpen die voor verdeeldheid zorgen in plaats van harmonie.

Die harmonie kan alleen bestaan bij onderwijs dat gebaseerd is op Gods waarheid, Zijn onfeilbaar Woord. Daarom zal ik proberen niet te vervallen in persoonlijke interpretaties van het Woord, maar zal ik proberen het Woord zelf te laten spreken.

Teleurstelling in het instituut kerk.

Over harmonie gesproken. Dat is wat ik binnen het instituut kerk zo vaak mis. Als puber heb ik de kerk verlaten, omdat een opeenstapeling van gebeurtenissen het geloof tot een grote leugen maakte. De praktijk van alledag was niet in overeenstemming met dat wat mij geleerd was.

Jaren heb ik vervolgens gezocht naar antwoorden op de zingevingsvragen van dit leven. In die periode van bijna dertig jaar heb ik me breed georiënteerd. Diverse levensbeschouwingen heb ik onderzocht. Overal heb ik iets weggehaald om mijn eigen religie te creëren. Na die dertig jaar heb ik echt ervaren dat God mij in mijn nekvel greep. Ik kon niet meer om God heen en heb me wederom bekeerd en laten dopen. Echter mijn teleurstelling in het instituut kerk is nog even groot als in de tijd dat ik als puber de kerk heb verlaten. Ik vind binnen de kerk zo weinig kenmerken terug van de eerste christengemeenten.

Mijn omgang met broeders en zusters.

Hoe ik inhoud zou willen geven aan omgang met broeders en zusters, kan ik het beste weergeven door kort en bondig de kenmerken van de eerste christengemeente samen te vatten:

Door de eeuwen heen zijn uit de samenkomsten, zoals die der eerste gemeenten, de kerken gegroeid zoals we die nu kennen. De kerk zoals die nu functioneert maakt van ons toehoorders/gemeenteleden passieve schapen. We horen de boodschap aan, maar we verzuimen vervolgens die boodschap te toetsen en er mee aan het werk te gaan. Eén voor mij meest belangrijke zaken van samen gemeente-zijn, het omzien naar elkaar, komt zo niet tot stand.

Mijn bijdrage aan gemeente-zijn!

De perfecte kerk/gemeente zal er niet zijn. Daarvoor blijft het voor een deel gewoon mensenwerk. Toch zou het fijn zijn dat we, inclusief de kerk, wat meer oog zouden hebben voor hoe de eerste christengemeenten functioneerden. Ik ben van mening dat we als christenen een grote verantwoordelijkheid naar elkaar dragen. Daarom wil ik graag mijn bijdrage aan gemeente-zijn leveren door in eerste aanleg mijn kennis en inzichten met jou te delen. Daarbij wil ik proberen Gods waarheid  niet te schuwen. Niemand is namelijk gebaat bij een aangepast evangelie. Een evangelie met alleen maar mooie en lieve woorden.
Dit schrijvend gaat steeds het opwekkingslied 623 “Laat het huis gevuld zijn”door mijn hoofd. Dit heeft alles te maken met mijn verlangen naar echtheid.
Dit alles geschreven hebbend, kan ik in het komende blog eindelijk mijn punt maken, als ik het vraagstuk “Eens gered, altijd gered!? ga uitwerken. Dus we gaan onderzoeken of onze behoudenis op ons geloof geldt voor eens en voor altijd, of dat er omstandigheden denkbaar zijn, waardoor we die belofte van behouden zijn op geloof kunnen verliezen.
Bedankt voor het lezen en voel je uitgenodigd mijn blog te volgen.

Wil geen van mijn blogs missen kun je je inschrijven op de website. Je ontvangt dan telkens een bericht in je mailbox als er een nieuw bericht is geplaatst.
Verbonden in Hem

Willem.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.