Welkom » Blog en berichten » Eens gered, altijd gered!?

Eens gered, altijd gered!?

De beloften van God.
God de Vader wil jou zegenen. Voor God betekent dat meer dan alleen maar mooie woorden. Hij is betrouwbaar en zal Zijn beloften zeker willen uitwerken. Jij en ik hebben namelijk een goede God. Hij wil dat het ons wel gaat in alle delen van ons leven. Al bij onze wedergeboorte begint God ons te zegenen. Hij zegent ons met de inwoning van de Heilige Geest en de belofte van je behoudenis. (Efeziërs 1:13-14 BGT) Door de Heilige Geest wil God ons leiden naar een “meer dan voortreffelijke weg”. Een weg die leidt naar de beloften van God die Hij ook voor jou heeft apart gezet.

De beloften van God zijn ook voor jou!

De beloften van God zijn ook voor jou! In principe zijn die beloften voor allen die “Amen” kunnen zeggen op het offer van de Here Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Hij, de Here Jezus Christus, kwam als het lam van God, dat onze zonden wegneemt.

Wel moet je twee soorten beloften onderscheiden:

  • Onvoorwaardelijke beloften. Dus beloften die Hij jou zo wil geven.
  • Voorwaardelijke beloften. Dat zijn de beloften die je pas  krijgt als je doet wat God van jou vraagt

De belofte van de behoudenis.

Wetende dat dit aardse leven slechts tijdelijk is, worstelt ieder mens wel eens met één van de volgende vragen:

  • Waarom ben ik hier?
  • Wat doet mijn leven er toe?
  • Is er na mijn dood nog een ander leven of is het echt helemaal met me gedaan na overlijden.

Om die vragen te kunnen beantwoorden zal ik, voor en met jou, de Bijbel er op na slaan. De Bijbel geeft antwoorden op al de vragen die zich op jouw levensweg aandienen. In eerste aanleg wil ik me richten op het beantwoorden van de laatste vraag. De belofte van de behoudenis. Dit is misschien wel één van Gods grootste beloften  Verdere uitwerking kun je lezen in het volgende blog.

Eens gered, altijd gered!?

Natuurlijk hoop ik, maar ik denk ook jij , dat je op jouw geloof voor altijd gered bent. Dat je kunt zeggen; “eens gered, altijd gered!?” Helaas zijn de meningen over dit vraagstuk op het christelijk erf zeer verdeeld. Daarom zal ik in het volgende blog dieper op dit vraagstuk ingaan. Graag wil ik jou dan aan de hand van de Bijbel meenemen bij het beantwoorden van dit vraagstuk.

Op basis van welke verzen claimen de te onderscheiden kampen hun gelijk. Om het niet al te ingewikkeld te maken zal ik daarvoor een onderscheid maken tussen:

  • Broeders en zusters die geloven in “eens gered, altijd gered.
  • Broeders en zusters die geloven dat we onze behoudenis met vreze en beven moeten blijven bewerken.

Voorbereiding op het volgende blog

Langzaam wil ik proberen je mee te nemen in mijn zoektocht naar die “meer dan voortreffelijke weg”. De weg die ertoe zal leiden dat we al Gods beloften in ontvangst kunnen nemen. Mijn verlangen, dat mijn schrijfsels je zullen aanzetten om actief deel te gaan nemen aan dit blog, is groot. Je bent dus uitgenodigd je reactie te geven of je vragen te stellen. We hebben elkaar nodig bij het leren kennen van het karakter van God en in lijn te komen en te blijven met Zijn gedachten.

Wil jij meer handvatten ontvangen om te leren handelen naar de wil van God? Dan nodig ik jou uit je op de site vanbitternaarzoet.nl in te schrijven. Telkens als er dan nieuwe berichten zijn krijg je die netjes in je mailbox. Je hoeft dan niets te missen.

Hartelijke groet en voel je verbonden in Hem.

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.