Welkom » Blog en berichten » Handvatten voor geloofszaken.

Handvatten voor geloofszaken.

Ken jij dat ook? Je bent zo dankbaar dat God Zijn Zoon, de Here Jezus naar deze aarde zond. De Here Jezus, die zonder zonde was, kwam om ook jouw zonden te dragen. Hij nam de vloek van die zonde bij jou weg.

Je dankbaarheid aan God tot uitdrukking brengen.

Daarmee rechtvaardigde Hij jou en mij, waardoor er weer rechtstreeks toegang tot God de Vader is. De Here Jezus bracht die vloek aan het kruis op Golgotha. Zijn lichaam werd verbroken en Zijn bloed vloeide als losprijs voor de macht van de zonden. De zonde heeft geen macht meer over jouw en mijn leven en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Je wilt je dankbaarheid…. tot uitdrukking brengen door je aan Hem toe te wijden. Maar hoe werkt dat? Je voelt je soms onmachtig en wilt ook niet voor Hem uit lopen. Hoe vind je de handvatten voor geloofszaken?

Het verstaan van Gods Stem.

Ik denk dat we dankbaarheid aan God het beste tot uitdrukking kunnen brengen door te leven naar Zijn wil. Ja zul je zeggen, maar hoe luidt de wil van God dan? Wat zou het handig zijn als ik Zijn stem kon verstaan.

Zelf houdt “het verstaan van Gods stem” mij regelmatig bezig. Voor mijn gemoedsrust neem ik maar aan dat “het verstaan van Gods stem” ook jou wel eens bezighoudt. Ik kan namelijk niet geloven dat ik mij hier presenteer als de enige die het niet altijd begrijpt.

Verlangen Zijn stem te verstaan hoort bij het verlangen te leven naar Zijn wil. Maar goed, hoe groot dat verlangen ook mag zijn, ik ervaar Gods aanwezigheid niet altijd even sterk. Laat staan dat ik Zijn stem versta. Soms meen ik Zijn stem te hebben verstaan, maar dan blijkt, meestal achteraf, dat ik een andere stem heb verstaan. Wat moet je daar nu mee?

Ik grijp dan altijd maar weer terug op de Bijbel. Het Woord waarin God zich aan mij bekend maakt en ook laat weten wat Hij van mij wil.

Trouwens in een later stadium wil ik graag een blog wijden aan het verstaan van Gods stem.

Moet ik mijn koers niet bijstellen?

Ter illustratie wil ik je deelgenoot maken van één van mijn worstelingen in geloof. Een worsteling waarbij het er op aankwam dat ik Gods stem zou verstaan. In november 2016 schreef ik een blog onder de titel “Koers bepalen”. Na een aantal blogs te hebben geschreven zeurde steeds vaker een stemmetje binnenin mij “Moet ik mijn koers niet bijstellen?” Het was de Heilige Geest, de Geest van God, die me iets duidelijk wilde maken. Ik had voor VanBitterNaarZoet twee sporen uitgezet.

Spoor 1  was het “om niet” doorgeven van Bijbelse kennis en inzichten over de beloften van God en hoe daar deel aan te kunnen hebben.

Spoor 2 was het aanbieden van coaching & raadgeving tegen betaling.

Omdat beide sporen veel raakvlakken kenden, kreeg ik steeds meer het gevoel dat het niet goed was deze beide sporen te verstrengelen onder hetzelfde dak. Die verstrengeling is ontstaan omdat ik naast het aanbieden en doorgeven van kennis, toch ook de druk voelde in mijn levensonderhoud te moeten voorzien. Ik bedacht voor mezelf dat ik dit probleem kon oplossen door een nieuw domein aan te maken om mijn kennis en inzichten door te geven en onder het bestaande domein verder te gaan met de praktijk voor christelijke coaching & raadgeving. Terwijl ik probeerde het probleem op deze manier op te lossen, werd het mij steeds duidelijker dat ik bleef zoeken naar oplossingen die ikzelf kon controleren. Hier heb ik een punt bereikt dat ik heb besloten alles even los te laten.

Hoe God mij duidelijkheid heeft gegeven.

De situatie waarin ik mij bevond werd steeds ingewikkelder. Zo ingewikkeld, dat ik er niet meer uitkwam. Ik wilde niet de fout maken mijn eigen koers te bepalen. Dus hoezo “Moet ik mijn koers niet bijstellen?” De Here God is toch mijn Leidsman en Wegbereider? Omdat ik ook niet terstond een briefje uit de hemel kreeg en ook Zijn stem niet kon verstaan bleef er maar één optie open. Rust! Pas op de plaats. Rust vinden om God te zoeken. Hem te loven en te prijzen, te bidden en Zijn Woord te onderzoeken. In de rust die ik langzaam begon te ervaren moest ik ineens met een glimlach denken aan een opmerking van een voorganger die ik sprak. Hij gaf mij ter overdenking mee dat Gods molens langzaam malen. Nu anderhalve maand verder (en wat is nu anderhalve maand) heeft God mij duidelijkheid gegeven.

God heeft mij laten weten dat ik een duidelijke keuze moet maken.

Het is mij duidelijk geworden dat, wanneer ik het idee heb Hem te willen dienen, ik meer los moet laten als het op zekerheden aankomt. Ik zal meer moeten vertrouwen op Zijn voorzienigheid.Daarom heb ik besloten dat ik mijn hart ga volgen. Ik ga mijn gaven en talenten inzetten voor Zijn koninkrijk. Praktisch betekent het dat ik onder de naam VanBitterNaarZoet doorga met het bloggen over de beloften van God en de weg die ertoe zal leiden dat je ook deel kunt hebben aan die beloften. Wat zou het mooi zijn, als daar uiteindelijk onderwijs uit voort mag komen, waarmee ik ook mijn broeders en zusters mag dienen. Zolang ik in afhankelijkheid de weg die God baant blijf volgen, zal Hij voorzien in alles wat nodig is. In de tussentijd zal ik zelf in mijn levensonderhoud moeten voorzien. Dat ga ik doen door mijn diensten aan te bieden bij vraagstukken die met het levenseinde te maken hebben. Deze activiteiten zullen volkomen los staan van VanBitterNaarZoet.

Lieve mensen ik ben blij de draad weer te hebben opgepakt. Ik hoop jullie materiaal aan te kunnen bieden waar je iets mee kunt in je relatie tot God de Vader. Ik nodig je uit te reageren als je vragen en/of opmerkingen hebt bij hetgeen ik je aanreik.

Wil je geen blog missen, ga dan naar de website en schrijf je in. Telkens als er een nieuw blog klaar staat krijg je netjes een bericht in je mailbox.

Gods zegen en tot de volgende keer

Willem de Wit


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.