Welkom » Blog en berichten » God wil dat wij keuzes maken.

God wil dat wij keuzes maken.

Waarom heeft God de mens geschapen?
Kort door de bocht kun je stellen dat God de mens, dus ook jou, heeft geschapen tot zijn genoegen. Dat betekent trouwens niet, dat Hij je heeft geschapen om Hem te vermaken. Nee, God wil een echte inhoudelijke relatie met jou onderhouden. Hij heeft jou geschapen naar Zijn beeld.

Eigenlijk heeft God je geschapen om … op Hem te lijken. Let wel dat daarmee niet wordt bedoeld, dat je aan Hem gelijk bent. Het is de bedoeling van God dat je (geestelijk) vrucht gaat dragen. De vruchten van de Geest zijn liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit betekent nogal wat. Je zult er niet komen met het doen van een kunstje. Nee, het zal jouw levensstijl moeten worden. Dit kun je alleen maar verwezenlijken als jouw gedachten in lijn komen met die van God.

In lijn komen met de gedachten van God.

Om jouw gedachten in lijn te brengen met de gedachten van God zul jij jouw gedachten op Hem moeten afstemmen. Je kunt je alleen op God afstemmen als jij bereid bent in te gaan op Zijn uitnodiging om een relatie met Hem te onderhouden. Je zult begrijpen dat je dat niet even in een verloren uurtje kunt opbouwen. Je zult tijd voor Hem vrij moeten maken. Tijd om met Hem te wandelen. Als twee mensen met elkaar wandelen zullen ze de pas op elkaar afstemmen, zodat ze in dezelfde cadans gaan bewegen. Dit zul jij in geestelijk opzicht ook moeten doen om in lijn met Gods gedachten te komen. Je zult dan ontdekken dat het Zijn wil is, dat je vrucht gaat dragen, zodat daarin Zijn heerlijkheid tot uitdrukking komt.

Wat kan ons van God afhouden?

In een eerder blog heb je al kunnen lezen dat God jou wil zegenen. Maar er ook iemand, genaamd satan, die je wil afhouden van die zegen van God. Satan probeert jou af te leiden van de weg die voor jou tot het ware geluk zal leiden. Satan die de vorst van deze wereld is zet daarvoor zijn wapens in. Eén van zijn machtigste wapens heet “verleiding”. Verleidingen zijn begeerlijke zaken die God verboden heeft. Verleidingen doen een appèl op je vleselijke verlangens. Die verlangens roepen vaak om bevrediging. Bedenk dat elke verleiding een beproeving kan worden en satan zal je daardoor proberen te verleiden tot zonde. Satan is een slimme rakker, want hij zal altijd inspelen op onze gevoelens en laat dat nu juist het zwakste onderdeel van onze persoonlijkheid zijn. Ik neem aan dat ik je hier geen opsomming hoef te geven van gebieden in jouw persoon waarop je bent te verleiden. Die mag je voor jezelf invullen.

Reken af met verleidingen.

Bedenk dat je als christen geen burger bent van deze wereld. Je bent een hemelburger, die hier geplaatst is, als voorbereiding op het eeuwige leven. Van dat eeuwige leven kun jij jezelf verzekeren door te geloven in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus. Satan heeft niet de macht jou dat eeuwige leven te roven. Alleen jij kunt die belofte teniet doen door je van God af te keren. Gelukkig heb je een goede God, een God die je in tegenstelling tot satan, juist door beproevingen sterk wil maken. Het komt erop aan of jij bereid bent de juiste keuzes te maken. Kies er voor Jezus te vertrouwen, die een ieder die Hem vertrouwt een overvloedig leven heeft beloofd, vol geluk voor nu en later. Dus gebruik je onderscheidingsvermogen. Het is een onderdeel van je geestelijke wapenrusting. Komt de verleiding toch op je pad , gebruik dan je verstand en laat je niet door je gevoel leiden.

De beloning van God.

Zoals al eerder opgemerkt is jouw leven hier op aarde bedoeld als voorbereiding op de eeuwigheid. Je moet je realiseren, dat jij als hemelburger in vijandelijk gebied leeft. Dat betekent dat je zult moeten strijden. Satan heeft dan wel de grootste en belangrijkste slag verloren, maar de strijd is nog niet gestreden. Maar wees getroost, zonder strijd zal er ook geen overwinning zijn. Let wel dat niet iedere slag een overwinning zal zijn. Maar uiteindelijk zul je overwinnen, als je bereid bent radicaal te zijn in je keuzes. Je zult moeten doorgaan tot alle grondgebied is veroverd en satan je niet meer kan aanklagen of verleiden. Je zult als strijder van de Heer moeten volharden tot het bittere einde, want daar ligt je beloning. Die beloning is dat je behouden zult worden. Met behouden bedoel ik dat je aan het einde van je aardse leven toegang krijgt tot Gods Koninkrijk.

Het is mijn verlangen dat je jezelf gaat onderzoeken en dat je bereid zult zijn radicale keuzes te maken. Ik nodig je ook uit met mij in gesprek te gaan door te reageren via de website. Ik hoop dat de website een plek zal zijn waar we inzichten met broeders en zusters kunnen delen, die ons uiteindelijk naar die meer dan voortreffelijke weg zullen leiden.

Graag tot de volgende week of eerder als je reageert.

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.