Welkom » Blog en berichten » God zegent door Zijn beloften.

God zegent door Zijn beloften.

De grootste zegen voor jou.
Oké beste lezer! Jij wilt dus ook door God gezegend worden met de beloften die Hij jou door Zijn Woord doet. Laten we dan maar eens op zoek gaan naar wat de Bijbel zegt over hoe God ook jou wil zegenen.

In het vorige blog heb je kunnen lezen, dat God voor een ieder die zich tot Hem bekeerd een welkomstgeschenk heeft. Dat geschenk is de grootste zegen die God voor jou en mij heeft. Hij geeft je namelijk …. een stukje van Zichzelf. Hij geeft jou de Heilige Geest die blijvend in jou komt wonen.

De aard van de Heilige Geest.

Om de aard van de Heilige Geest te begrijpen, is het goed je bewust te worden, dat de Heilige Geest één van de drie goddelijke personen is. De andere goddelijke personen zijn natuurlijk God zelf en Zijn Zoon de Here Jezus Christus. De Heilige Geest is niets anders dan het eigen innerlijk van God. God heeft jou en mij daarmee het diepste van Zijn wezen gegeven. Aan jou en mij, mensen die leven in een door zonde geplaagde wereld, mensen die zelf nog regelmatig zondigen. Wat een zegen dat God zo ver gaat in het delen van Zijn eigen leven met jou en mij! Door de Heilige Geest kunnen we beschikken over wijsheid, inzicht en kracht. De Heilige Geest is de poort naar de beloften van God. Want door Hem zullen we ook in staat zijn in Jezus Christus te zijn en te blijven. Hij, de Here Jezus is het vlees geworden Woord. Als wij Hem navolgen zullen alle beloften van God ons deel zijn.

Beloften voor jou.

God moet wel veel van jou houden als je bedenkt dat al Zijn beloften jou deel mogen zijn. Al zijn beloften! Over hoeveel beloften spreken we dan? Maar doet dat er dan nog wat toe, als je de grootste zegen al hebt ontvangen bij je wedergeboorte?Trouwens het is ook moeilijk om een exact aantal beloften te noemen. Als je gaat googelen op de beloften van God kom je daarover verschillende zienswijzen tegen. Ik wil daar niet een zoveelste zienswijze over delen, maar wil me liever houden aan wat Gods Woord daar zelf over zegt. In 2 Korintiërs 1:18-20 en dan uit de Bijbel in Gewone Taal kunnen we het volgende lezen: “Luister, de trouwe God weet dat ik de waarheid spreek! Mijn boodschap is nooit eerst ‘ja’ en dan ‘nee’. 19 Want ik werk voor Christus. Ik heb samen met Silvanus en Timoteüs bij jullie het goede nieuws verteld over Jezus Christus, de Zoon van God. En bij Christus is het nooit eerst ‘ja’ en dan ‘nee’. Bij hem bestaat alleen ‘ja’, 20 want Christus zelf is Gods ‘ja’. Al Gods beloftes zijn door Christus uitgekomen. Dankzij hem mogen wij ‘Amen’ zeggen, en God alle eer geven. Ik heb jullie het goede nieuws bekendgemaakt.”

God is betrouwbaar.

Dus we moeten ons niet focussen op het aantal beloften dat God ons door Zijn Woord doet. Paulus benadrukt in bovenstaande tekst nadrukkelijk dat God betrouwbaar is. In elk geval moet ik nog wel even duidelijk stellen dat je niet alle beloften zomaar krijgt zonder dat God daarvoor iets van jou verwacht. Een groot deel van de beloften wil God jou geven onder bepaalde voorwaarden.

Kan God ook op mij bouwen?

Tegen Gods absolute betrouwbaarheid steekt mijn en ik denk ook jouw betrouwbaarheid wat bleekjes af. Als je dan bedenkt, dat God wil dat jij Hem bent toegewijd, weet je dat er nog veel werk aan de winkel is. Daarom is het zo belangrijk dat we ons laten leiden door de Heilige Geest, Hij zal jou en mij leiden naar de Here Jezus Christus, het vlees geworden Woord. Als jij in Christus blijft zal het ook jouw wil zijn om dat te doen wat God van jou vraagt.

In het komende blog wil ik het met je hebben over het maken van keuzes die God welgevallig zijn en de zaken die ons van het maken van die keuzes kunnen afhouden.

Ik spreek Gods zegen over jouw leven uit en graag tot de volgende week.

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.