Welkom » Blog en berichten » Ik ben een hemelburger.

Ik ben een hemelburger.

Prijs de Heer! Ik mag mij een hemelburger noemen. Daarmee mag ik mij scharen onder de navolgers van Paulus. Paulus die ons waarschuwt voor de vijanden van het kruis, die aardsgezind zijn. Zij zijn trots op de dingen waarvoor zij zich zouden moeten schamen.

Als ik niet wil zijn als de vijanden van het kruis …., zal ik als bijwoner en vreemdeling in deze wereld moeten laten zien dat ik goede dingen doe. Dat doende mag ik hopen dat zij niet langer slecht van mij spreken, maar dat zij mogelijk ervoor kiezen hun eigen leven te veranderen, voordat God komt om recht te spreken over deze wereld.
Deze wereld is in nood! De vorst van deze wereld, satan, gaat rond als een brullende leeuw. Hij probeert een ieder die de wegen van God wil bewandelen te misleiden. Hij zaait tweespalt, zelfs door gezinnen heen. En juist in deze wereld ben ik geplaatst als voorbereiding op de eeuwigheid. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik slaag er niet altijd in te leven tot Zijn eer. Leven in deze wereld beïnvloedt mijn denken en handelen. Onder die invloed ben ik vaak geneigd in mijn eigen kracht te gaan staan, ondanks de wetenschap dat handelen in eigen kracht mij uiteindelijk niets meer heeft opgeleverd dan kortstondig succes. Wel teleurstellend te moeten constateren dat je al snel tekort schiet. Daardoor ben ik maar al te goed bekend met situaties waarin ik associaties heb met de woorden uit het vorige blog:

Machteloos  –  Krachteloos  – Hopeloos

Maar gelukkig heb ik een God mogen leren kennen die mij kent als geen ander. Mijn God is een goede God. Een God die wil dat het mij wel gaat. En dan bedoelt Hij niet dat het mij een beetje goed zal gaan, maar dat het mij goed zal gaan in alle delen van mijn leven, naar lichaam, ziel en geest. Deze God heeft mij een geweldig geschenk gegeven, omdat ik geloof in het volbrachte werk van Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, aan het kruis op Golgotha. Dat geschenk is de inwoning van de Heilige Geest, een belangrijk kenmerk van de wedergeboren christen.

Weet je? Ook al ervaar ik Hem niet altijd, omdat ik Hem dan niet de ruimte geef om door mij heen te werken. In alle omstandigheden waarin ik verzeilt raak, door eigen schuld of buiten mijn schuld om, de Heilige Geest woont voor altijd in mij. Door de Heilige Geest ben ik doorlopend verbonden met God, zoals het zo mooi wordt weergegeven in 1 Johannes 4:13 “Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

Mijn God is de God van de Bijbel. Hij is de enige ware God. Hij is de God die ook jou persoonlijk kent. Deze God verlangt ernaar dat ook jij Hem leert kennen. Je kunt Hem leren kennen door tijd voor Hem vrij te maken om te bouwen aan een relatie met Hem. Dat begint bij het actief bestuderen van Zijn Woord. Verder kun je die relatie verdiepen door in gebed met Hem te delen over de dingen van alledag die je bezighouden. De relatie die daardoor ontstaat tussen jouw en God zal de deur openen naar diepere onderwerpen. Ook is het goed om tijd in te ruimen voor echt stil zijn. Stilte helpt om Gods stem te leren verstaan. God leren kennen en een relatie met Hem onderhouden is een waar avontuur.

Ik wil jou daarom uitnodigen, deze goede God te leren kennen, zodat we elkaar kunnen opbouwen en bemoedigen, om te bereiken dat we uiteindelijk die “meer dan voortreffelijke weg” kunnen bewandelen. De weg die ertoe leidt dat we Gods beloften kunnen ontvangen.

Vul links onderaan de blog-pagina je e-mailadres in en klik op abonneren. Je zult dan op de hoogte worden gehouden van nieuwe blogs en artikelen. Ook kun je dan op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van dit initiatief. Ik ben er van overtuigd dat er iets moois uit kan voortkomen.

Hartelijke groet en verbonden in Hem

Willem


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.