Welkom » Blog en berichten » Start VanBitterNaarZoet

Start VanBitterNaarZoet

Met vreugde geef ik kennis van het plaatsen van mijn eerste blog! Waarom met vreugde? Nou, gewoon omdat het een jaar later is dan de bedoeling was. Waarom dan nu pas? Dat wil ik je graag uitleggen. Niet omdat ik een blog wil gaan bijhouden over mijn persoonlijk leven, maar jullie wel deelgenoot wil maken van de strijd die ik heb ervaren bij het tot stand komen van het hele verhaal van VanBitterNaarZoet.

Daarvoor neem ik jullie zo’n jaar of acht mee terug in de tijd. In geloof heb ik, gelukkig samen met mijn echtgenote, een ontwikkeling doorgemaakt, die mij sterk deed verlangen naar een gemeente met de kenmerken van de eerste christengemeenten.

 

Helaas moet ik na een rondgang langs diverse gemeenten stellen dat er in mijn omgeving geen gemeenten te vinden zijn met die kenmerken. Ook mijn eigen gemeente droeg die kenmerken niet, alhoewel dat wel werd beleden. Goede initiatieven in die richting werden door de leiding vaak om zeep geholpen, met als gevolg, weer een paar gefrustreerde broers en zussen.

 

Kritische noten en aanbevelingen van mij, om de daad ook bij het gesproken woord te voegen, werden niet op prijs gesteld. Na een aantal gesprekken met voorganger en oudsten, moesten mijn echtgenote en ik onze taken binnen de gemeente helaas neerleggen. Als motivatie daarbij werd gegeven dat wij een verkeerde hartsgesteldheid zouden hebben.

Samen met mijn echtgenote heb ik besloten, mij neer te leggen bij het besluit van de leiding. Bescheiden heb ik mijn plaats op de achtergrond proberen in te nemen. Een paar jaar heb ik dat volgehouden, maar dat werd steeds moeilijker naarmate de tijd verstreek.

 

Uiteindelijk heb ik moeten besluiten de gemeente te verlaten. In die jaren heb ik, mede door mijn toenmalige werkzaamheden, vele gesprekken kunnen voeren met broers en zussen in het gehele land en vanuit diverse denominaties. Trouwens even een opmerking terzijde: Is het jou bekend hoeveel denominaties er binnen protestant-christelijk Nederland zijn? Alle met hun eigen waarheid en beleving. Hoe verdeeld kunnen we zijn terwijl we hetzelfde Woord lezen.

 

De gesprekken met broers en zussen en de inzichten die de Heilige Geest mij gaf, toen ik na het verlaten van de gemeente het Woord van God actiever ging bestuderen, geven mij de moed om te stellen dat het onderwijs binnen de kerken/gemeenten ernstig te kort schiet. Het zou, gezien in het licht van dit eerste blog van mijn hand, te ver voeren hier nu uitgebreid op in te gaan. Wat ik er kort over wil delen is dat de boodschap die in veel gemeenten gebracht wordt ver afstaat van de praktijk van alledag. De boodschap mist de handvatten voor velen om er in het dagelijks leven iets mee te kunnen. Daarnaast wordt mijns inziens te weinig gesproken over de wil van God. In de komende blogs zal zeker duidelijker worden waarom ik dit vind.

 

Nu verder met mijn strijd met betrekking tot het publiceren van mijn eerste blog. In de afgelopen jaren heb ik veel gedacht en gesproken over het komen tot een “school for life”. Maar omdat ik met handen en voeten gebonden was aan mijn toenmalige werk zag ik geen mogelijkheid iets met die gedachten te doen.

 

Het jaar 2014 bracht een ommekeer in het leven van mijn echtgenote en mij. Dit jaar staat in het teken van twee grote ingrijpende gebeurtenissen. Een faillissement en het verlaten van de gemeente. Deze gebeurtenissen hadden grote gevolgen voor ons sociale leven. Door deze gebeurtenissen kwamen we redelijk alleen te staan, waardoor we ons nog meer bewust werden van onze relatie met onze hemelse Vader. Hij was er namelijk wel op die moeilijke momenten. Het werd al vlot duidelijk dat Hij ons een nieuwe weg zou bereiden.

 

In eerste instantie was ik, onder de werktitel “van Mara naar Elim”, begonnen gedachten uit te werken om een praktijk voor pastorale hulp op te zetten. Maar schijnbaar moest het dat niet zijn. Ook de gedachten aan het geven van onderwijs bleef steeds maar in mijn hoofd.

Echter het opzetten van onderwijs en de zorg voor ons levensonderhoud zou te veel en te ambitieus zijn om tegelijkertijd aan te pakken. Mijn grootste valkuil is dat ik gemakkelijk teveel hooi op mijn vork neem. Daarom ben ik blij dat ik nu vrede ervaar door eerst "VanBitterNaarZoet christelijke coaching & raadgeving" op te zetten zodat ik weer in ons levensonderhoud kan voorzien. Raadgeving en scholing tegen betaling maar voor een ieder toegankelijk.

 

Daarnaast brandt mijn hart toch van verlangen om onderwijs te gaan opzetten. Onderwijs dat zicht geeft op "de meer dan voortreffelijke weg" die elke christen mag bewandelen. Daarmee ben ik aangekomen bij wat dit blog in eerste aanleg moet zijn. De tijd zal duidelijk moeten maken of dit blijft bij het bloggen of dat er lesmateriaal ontwikkeld moet gaan worden waarmee ik onderweg zal zijn. Mocht het zover komen zal dat afgescheiden worden van het huidige VanBitterNaarZoet. Onderwijsactiviteiten zullen dan geen commerciële basis hebben. Dat alles zal gebeuren in het vertrouwen dat God zal voorzien.

 

Nu weet je in elk geval al iets meer over de achtergrond van VanBitterNaarZoet en dit blog. Ik hoop dan ook dat het je nieuwsgierig maakt naar meer. Wekelijks zal ik een blog plaatsen dat voorlopig zal gaan over de beloften en de wil van God.


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.