Welkom » Blog en berichten

Blog en berichten


Blogs

Spreuken

Onderwijs dat je inzicht zal geven in hetgeen de Bijbel jouw wil openbaren.

Praktisch onderwijs dat je inzicht zal geven in hetgeen de Bijbel jouw wil openbaren, zodat je het geleerde ook gemakkelijk kunt toepassen in het dagelijks leven. Afhankelijk van het onderwerp zal het onderwijs op verschillende manieren worden aangeboden. Sommige modules zullen online worden aangeboden, terwijl andere onderwerpen beter overgebracht kunnen worden in bijvoorbeeld seminars, workshops en/of conferenties.

Lees meer »

Begeerte en hartstocht zijn als een bodemloze put.

De Bijbel zegt bij monde van Paulus: “Kinderen van God zondigen niet. Kinderen van God zijn rechtvaardig en staan als zodanig ook geregistreerd in de hemel. Zij kunnen zich tegen de zonde beschermen, zodat satan geen macht over hen heeft. Ik weet niet hoe het jou vergaat? Hoewel ik de zonde haat, kan ik niet zeggen dat ik zonder zonde ben.

Lees meer »

Gehoorzaamheid kun je leren door te gehoorzamen!

Gehoorzaamheid kun je leren door te gehoorzamen! Misschien denk je nu, hoezo gehoorzamen? Gehoorzamen aan wie of wat? Ik zou je aan willen reiken gehoorzaam te zijn aan de waarheid. Zeg jij daar dan meteen “amen”op? Of denk je eerst na aan welke waarheid of wiens waarheid je gehoorzaam zou moeten zijn.

Lees meer »

Oproep tot eenheid in verscheidenheid.

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid in de gemeente van de Here Jezus Christus is een probleem. In mijn persoonlijk leven heeft dat er voor gezorgd dat ik in mijn puberjaren de kerk heb verlaten. Maar ook dat ik jarenlang heb geprobeerd God uit mijn leven te weren. Inmiddels weet ik dat het om mijn persoonlijke relatie met God gaat.

Lees meer »

Hoe groot is jouw kerststress?

Of Jezus nu wel of niet is geboren op 25 december, of dat de Bijbel nu wel of niet iets zegt over het vieren van de geboortedag van Jezus. Ik denk dat het in elk geval goed is ons te bedenken dat de geboorte van Jezus een wonder is. Misschien wel het grootste wonder dat ooit op aarde heeft plaatsgevonden. Een vrouw uit de mensen schonk het leven aan de Zoon van God. God die mens wordt!

Lees meer »

Redding.

Spreuk nummer 32 De levensweg is voor niemand een gebaande weg. Het is een weg waar je te maken zult krijgen met pijn, moeiten en ziekte. Maar weet dat je bent uitgekozen om gered te worden. Gods macht is enorm en als jij je een kind van God mag noemen, is die macht ook in jou aan het werk. Wat een voorrecht om door Hem, die mij gemaakt heeft, uitgekozen te worden om mij te redden.

Lees meer »

Het is de bedoeling dat de ranken vrucht gaan dragen.

Spreuk nummer 31 Jezus is de wijnstok in de wijngaard van God en de wedergeboren christenen zijn de wijnranken. Het is de bedoeling dat de ranken (jij en ik dus) vrucht gaan dragen. Dat kan alleen als jij en ik verbonden blijven met Jezus (de wijnstok) en Jezus met jou en mij (de ranken).

Lees meer »

Met God zul je winnen.

Spreuk nummer 30 God heeft ons geen kalme reis belooft maar wel een behouden aankomst. Op onze levensweg komen we soms moeilijkheden tegen die voor ons onoplosbaar lijken. Maar richt je op Hem, Hij wil voor jou strijden. Geef Hem de ruimte om voorop te gaan in de strijd en ga in vol vertrouwen achter Hem aan.

Lees meer »

Zingeving

Onderwijsbrieven

Ja, ik kies voor de weg naar eeuwig leven.

Het maken van keuzes speelt een grote rol in het leven van ons mensen. Per dag maak je wel zo’n dertigduizend (30.000) keuzes. Wow, nooit bij stilgestaan, niet te geloven wat een aantal. Je zou ervan in de stress schieten. En toch wil de wereld mij laten geloven dat ik er blij mee zou moeten zijn. Want een groeiend aantal keuzemogelijkheden betekent dat je vrijheid toeneemt. Hoezo vrijheid? Meer keuzemogelijkheden betekent namelijk ook dat je meer beslissingen moet nemen. En juist dat nemen van beslissingen valt velen van ons zwaar. Want stel je voor dat je een beslissing hebt genomen en achteraf blijkt dat het een verkeerde beslissing is geweest?

Lees meer »

Wat doet mijn leven ertoe?

Misschien verkeer je momenteel in omstandigheden dat het leven jou pijn doet? Het kan zijn dat je te maken hebt met gevoelens van eenzaamheid, of moet je dealen met depressieve gevoelens, ziekte en/of verlies, of kun je geen antwoorden vinden op belangrijke levensvragen? Wat de oorzaak ook mag zijn waarom jij je afvraagt: “Wat doet mijn leven ertoe?” Je hoeft niet bij de pakken neer te zitten. Ik hoop je te kunnen laten zien dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel.

Lees meer »

Bestaat God?

Misschien is mijn verhaal voor jou geen bewijs voor het bestaan van God. Dat zou dan heel jammer zijn, want de levende God zegt dat je om tot Hem te kunnen komen moet geloven dat Hij bestaat. Als je gelooft, word je gered. Dan wordt jouw hoop werkelijkheid. En door jouw geloof weet je zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen je die nog niet zien.

Lees meer »

Kenmerken van de eerste christengemeenten.

Uit de vele gesprekken die Evelien en ik hebben gevoerd over het gebrekkige onderwijs in veel kerken, ontstond de overtuiging dat het onderwijs meer praktisch gemaakt moest worden. We spraken steeds vaker over “the school for life”. Eindelijk, na vele jaren, vindt ook God dat we klaar zijn om handen en voeten te geven aan het stuk onderwijs dat het ook jou mogelijk maakt deel te krijgen aan een meer dan voortreffelijke weg.

Lees meer »