VanBitterNaarZoet

VanBitterNaarZoet Coaching & Raadgeving

op weg naar een gezonde leefstijl


Wees welkom


Jij wilt gezond zijn?

Ben jij ook één van die Nederlanders (ruim 80%) voor wie gezondheid één van de belangrijkste voorwaarden is voor een goed leven? Dan nodig ik jou hierbij uit te onderzoeken wat VanBitterNaarZoet jou kan aanreiken om er een gezonde leefstijl op na te houden.

Gezondheid is niet te koop.

Schijnbaar vinden we gezondheid zo belangrijk, dat we bereid zijn, per Nederlander jaarlijks zo'n € 5.670,00 uit te geven aan zorg. Een bedrag dat jaarlijks nog eens stijgt met zo'n 2 à 3 %.

Het zit zo in ons systeem verankerd, dat wanneer we ziek zijn, we ons tot "de zorg" richten in de verwachting dat ons genezing wordt geboden. Maar ook jij kent vast wel het gezegde:

"Gezondheid is niet te koop!"

Het is tijd voor een andere benadering!

Jazeker! Misschien moet ook jij wel anders leren denken over het thema ziekte en gezondheid. 

De focus moet worden verlegd.

In onze cultuur hebben we geleerd te denken vanuit ziekte. Maar we moeten juist weer leren denken in gezondheid. Ons lichaam is zo vernuftig geschapen, dat het in staat is zichzelf te herstellen. Van die wetenschap zijn we zo zeer vervreemd dat we ook niet meer weten hoe wij daar mee om moeten gaan.

Werken aan gezondheid door een gezonde leefstijl.

Dat is geen gemakkelijke opdracht, maar wel een uitdaging! Die weg naar een gezonde leefstijl is vol verleidingen/obstakels. En jijzelf vormt daarin het grootste obstakel.

VanBitterNaarZoet kan jou helpen op weg naar een gezonde leefstijl. Niet door de zoveelste nieuwe hype te volgen, maar door jou weer in contact te brengen met de persoon zoals de Schepper jou bedoeld heeft.

De overtuiging van waaruit wij werken.

Wij geloven dat God onze Schepper is. En wie anders dan onze Schepper weet wat goed voor ons is. Vanuit een christelijke kijk op het leven zijn de diensten ontwikkeld die wij jou kunnen aanbieden op weg naar een gezonde leefstijl.

Bekijk gerust wat wij jou kunnen aanbieden op weg naar een gezonde leefstijl.


Laatste berichten