VanBitterNaarZoet

Wees welkom


Een paar stevige vragen als welkom.

Samen op zoek naar antwoorden op levensvragen en handvatten vinden hoe om te gaan met problemen en tegenslagen op jouw levenspad.

Bestaat God?

Wat doet mijn leven ertoe?

Wat is er na de dood?

Hoe wil ik leven?

Zo! Dat zijn even een paar stevige vragen als welkom. Maar laat je vooral niet afschrikken, maar lees verder. Deze vragen stel ik jou namelijk niet zomaar. Nee, zeker niet, want het (kunnen) beantwoorden van deze vragen legt namelijk een stevig fundament onder jouw leven. Dat is wat ik ook jou gun.

 

Een fundament waarop jij jouw leven kunt bouwen.

Het zal je helpen bij het maken van de keuzes die je op jouw levensweg tegen komt. Keuzes die betrekking hebben op alle gebieden van jouw leven. zoals bijvoorbeeld; scholing, werk, relatie, opvoeding van kinderen, etc...

Behalve de bovengenoemde keuzes kun je op jouw levenspad ook te maken krijgen met diverse soorten tegenslagen en/of problemen.

  • Gezondheid is voor velen een belangrijk issue waarvoor we bereid zijn veel geld uit te geven. Toch krijgen we allemaal te maken met ziekte, ziekte in ons eigen lichaam of in dat van mensen die ons dierbaar zijn.
  • Verlies, door de dood, scheiding, etc ….. Wie krijgt er niet mee te maken? Hoe gaan we er dan mee om?

Het zou te ver voeren alles wat er in mij opkomt op te gaan sommen. Ongetwijfeld kun jij deze opsomming aanvullen vanuit jouw eigen omstandigheden.

Keuzes worden gemakkelijker als je een goed fundament hebt. Een goed fundament bepaalt, hoe stevig het gebouw dat jouw leven heet, zal staan.

 

Op zoek naar antwoorden op de grote levensvragen.

Samen met jou wil VanBitterNaarZoet op zoek naar antwoorden op de grote levensvragen. Ook hopen we jou handvatten te kunnen aanreiken waardoor je beter om kunt gaan met problemen en tegenslag op jouw levenspad.   

De antwoorden op jouw levensvragen en de handvatten die we je aanreiken zijn allen geïnspireerd op de Bijbel. Wij zien de Bijbel als het het Woord van God. De God die hemel en aarde en alles wat daarop leeft heeft geschapen.   

VanBitterNaarZoet zal praktische onderwijsmodules ontwikkelen zodat je, hetgeen de Bijbel jouw wil openbaren, ook gemakkelijk kunt toepassen in het dagelijks leven.

 

Ontmoetingsdagen.

Daarnaast lijkt het ons fijn ontmoetingsdagen te organiseren, waarop gebruikers van de diensten van VanBitterNaarZoet, zowel ons als elkaar beter kunnen leren kennen. Uiteindelijk gaat er toch niets boven de fysieke ontmoeting.

 

Heb je vragen of wil je iets met ons delen? Schroom niet en maak gebruik van het reactieformulier. Je opmerkingen en/of vragen zullen serieus worden bekeken en beantwoord.

Blogs

Praktisch onderwijs dat je inzicht zal geven in hetgeen de Bijbel jouw wil openbaren, zodat je het geleerde ook gemakkelijk kunt toepassen in het dagelijks leven. Afhankelijk van het onderwerp zal het onderwijs op verschillende manieren worden aangeboden. Sommige modules zullen online worden aangeboden, terwijl andere onderwerpen beter overgebracht kunnen worden in bijvoorbeeld seminars, workshops en/of conferenties.

Intro

Zo, dat is al weer een fors aantal weken geleden dat ik door middel van een blog iets heb laten horen. Slechts weinigen hebben iets van zich laten horen. Ik hoop niet dat ik daaruit moet begrijpen dat jullie mij niet gemist hebben?

Mocht je niet (meer) weten waarom ik in oktober 2016 ben begonnen met het schrijven van een blog, kun je indien geïnteresseerd , de link naar mijn eerste blog volgen.

 

Al in die jaren spraken we veel over het opzetten van een “School for Life”.

De korte versie is dat ik jullie deelgenoot wilde maken van de strijd die ik heb ervaren bij het tot stand komen van VanBitterNaarZoet. Vele jaren daaraan voorafgaand, heb ik met mijn echtgenote Evelien, vaak gesprekken gevoerd over het tekortschieten van het onderwijs in vele kerken. De boodschap die in veel kerkelijke gemeenten wordt gebracht staat ver af van de praktijk van alledag. Ook mist de boodschap de handvatten voor velen om er in het dagelijks leven iets mee te kunnen. Daarnaast wordt mijns inziens te weinig gesproken over de wil van God. Al in die jaren spraken we veel over het opzetten van een “School for Life”.

 

Ik heb een zwabberkoers gevaren.

Terugkijkend op de periode van oktober 2016 tot aan nu moet ik helaas constateren dat ik nogal een zwabberkoers heb gevaren. Ik hoop echt dat ik daar nu mee heb kunnen afrekenen en nu dan eindelijk zover ben om concreet onderwijs aan te gaan bieden. Onderwijs dat voor een ieder zicht moet geven op wat er nodig is, om deel te krijgen aan de beloften die God voor ons apart heeft gezet.

De nieuwe website is online!

Hierin ligt dan ook de oorzaak dat ik al weken offline ben. De bedoeling was om op de achtergrond te werken aan een nieuwe website. Helaas is dat niet gelukt, omdat ik niet over de middelen beschik dat uit te besteden. Maar al doende liep ik ook tegen grenzen aan wat betreft mijn kennis op digitaal gebied. Er zat niets anders op dan offline te gaan om hard te gaan werken aan VanBitterNaarZoet 2018.

 

Praktisch onderwijs dat je inzicht zal geven.

De site is nog niet helemaal klaar, maar wel ver genoeg om weer online te gaan. De komende tijd zal ik verder werken aan de ontwikkeling van het onderwijs dat we willen aanbieden. Praktisch onderwijs dat je inzicht zal geven in hetgeen de Bijbel jouw wil openbaren, zodat je het geleerde ook gemakkelijk kunt toepassen in het dagelijks leven. Afhankelijk van het onderwerp zal het onderwijs op verschillende manieren worden aangeboden. Sommige modules zullen online worden aangeboden, terwijl andere onderwerpen beter overgebracht kunnen worden in bijvoorbeeld seminars, workshops en/of conferenties.

 

Ontmoetingsdagen.

Daarnaast lijkt het ons fijn ontmoetingsdagen te organiseren, waarop gebruikers en sympathisanten van de diensten van VanBitterNaarZoet, zowel ons als elkaar beter kunnen leren kennen. Dagen waarop we met elkaar kunnen delen. Uiteindelijk gaat er toch niets boven de fysieke ontmoeting. Maar hierover later meer.

Heb je vragen of wil je iets met ons delen? Schroom niet en maak gebruik van het reactieformulier. Je opmerkingen en/of vragen zullen serieus worden bekeken en beantwoord.

 

Wil je niets missen van de nieuwe ontwikkelingen?

Klik dan op de rode button op de site of op deze link om de laatste berichten telkens direct in je mailbox te ontvangen.

Oproep aan mensen die zich al hadden aangemeld voor de laatste berichten. Bij het omzetten naar een nieuwe website zijn mijn adresbestanden verloren gegaan. Dus wil je nog steeds op de hoogte blijven? Meld je dan opnieuw aan. Klik op de rode button op de site  of volg deze link.

In de hoop dat we samen nog veel mogen delen groet ik jullie.

Gods zegen

Willem

Lees meer »

De Bijbel zegt bij monde van Paulus: “Kinderen van God zondigen niet. Kinderen van God zijn rechtvaardig en staan als zodanig ook geregistreerd in de hemel. Zij kunnen zich tegen de zonde beschermen, zodat satan geen macht over hen heeft. Ik weet niet hoe het jou vergaat? Hoewel ik de zonde haat, kan ik niet zeggen dat ik zonder zonde ben.

Geen zonde in het leven van de christen?

Je mag jezelf een wedergeboren christen noemen als je gelooft dat Jezus zijn leven, ook voor de vloek over jouw zonden, heeft afgelegd aan het kruis. Dat zou ook moeten inhouden dat je door de doop samen met Hem bent gestorven aan je oude leven. Dat oude leven is begraven om een nieuw leven in verbondenheid met Jezus te ontvangen. Dat zou in moeten houden dat daarmee ook een einde is gekomen aan je zondige leven. Maar betekent dat dan ook dat er geen zonde in het leven van de christen meer is?

 Kinderen van God zondigen niet.

De Bijbel zegt bij monde van Paulus: “Kinderen van God zondigen niet. Kinderen van God zijn rechtvaardig en staan als zodanig ook geregistreerd in de hemel. Zij kunnen zich tegen de zonde beschermen, zodat satan geen macht over hen heeft. Ik weet niet hoe het jou vergaat? Hoewel ik de zonde haat, kan ik niet zeggen dat ik zonder zonde ben. Ik ervaar dat er nog regelmatig strijd gevoerd moet worden tussen mijn oude en mijn nieuwe natuur. Mede omdat ik er voor  gekozen heb mijn leven in Gods handen te leggen. Dat houdt ook in dat ik geloof dat God zal voorzien in wat er nodig is in mijn leven.

Ontbreken van financiële middelen ervaar ik als een beproeving.

De keuze te leven in afhankelijkheid van God brengt overwegend veel rust en tevredenheid in mijn leven. Dat ervaar ik als een rijkdom die met geld niet te koop is. In die afhankelijkheid ben ik natuurlijk ook kwetsbaar. Gods voorziening loopt soms anders dan ik het in mijn hoofd heb. Neem nu een probleem dat ik tegenkom bij het doorontwikkelen van VanBitterNaarZoet. Ik wil graag een nieuwe website ontwikkelen die beter aan zal sluiten bij de nieuwe ontwikkeling voor 2018. Echter loop ik nu tegen een probleem aan dat ik zelf, door gebrek aan kennis, niet kan oplossen. Eigenlijk zou ik daar een professional even naar moeten laten kijken. Maar daarvoor ontbreekt het me aan de financiële middelen. Op zo’n ogenblik ervaar ik mijn (financiële) afhankelijkheid als een beproeving.

Het is tijd om bij de les te blijven.

Als er beproevingen op mijn weg komen weet ik; het is tijd om bij de les te blijven. Beproevingen kunnen zomaar uitgroeien tot een aanval op mijn geloofsleven. Ook een beproeving zoals ik die heb beschreven kan mij in de verleiding brengen mijn vertrouwen niet langer op God te stellen. Op zo’n moment kan er zomaar een begeerte ontstaan naar meer financiële middelen. Ik weet inmiddels door eerdere ervaringen, dat de begeerte en hartstocht zijn als een bodemloze put. Het genereren van meer financiële middelen roept begeerte op naar nog meer.  

 Volg ik God of mijn eigen begeerten.

Niet alleen voor mij, maar voor iedereen geldt dat zodra er verleiding op je pad komt. Het maakt trouwens niet uit welke soort verleiding. Je staat op die momenten voor de keuze er aan toegeven of de verleiding weerstaan. Of met andere woorden: Volg ik God of mijn eigen begeerten?

Gelukkig is bij mij de rust en vrede die ik ervaar door het afleggen van mijn eigen ik zo groot dat ik de verleiding om zelf tot een oplossing te komen kan weerstaan. Mocht dat niet lukken bid dan God om kracht zodat je geen verkeerde keuze zult maken.

Afronding.

Iedereen, dus ook christenen zijn gevoelig voor verleidingen. Dat wetende bid ik voor jou lezer, dat je jezelf niet te dicht beweegt naar plaatsen of situaties waar je in verleiding gebracht kunt worden.

Mocht je toch geen weerstand kunnen bieden en je dreigt in die bodemloze put van de verleiding te vallen? Vraag dan hulp aan een broeder of zuster die je vertrouwd.

Je mag ook altijd je probleem aan mij voorleggen door een mail te sturen aan willem@vanbitternaarzoet.nl. Ik zal dan zeker proberen dezelfde dag nog te reageren of anders uiterlijk de volgende dag.

Hartelijke groet en verbonden in Hem

Willem

Lees meer »

Gehoorzaamheid kun je leren door te gehoorzamen! Misschien denk je nu, hoezo gehoorzamen? Gehoorzamen aan wie of wat? Ik zou je aan willen reiken gehoorzaam te zijn aan de waarheid. Zeg jij daar dan meteen “amen”op? Of denk je eerst na aan welke waarheid of wiens waarheid je gehoorzaam zou moeten zijn.

Ik houd mij graag vast aan een waarheid die onveranderlijk is.

Deze week ben ik begonnen met het plaatsen van een spreuk. (Linken)

  • Gehoorzaamheid kun je leren door te gehoorzamen!

Misschien denk je nu, hoezo gehoorzamen? Gehoorzamen aan wie of wat? Ik zou je aan willen reiken gehoorzaam te zijn aan de waarheid.   Zeg jij daar  dan meteen “amen”op? Of denk je eerst na aan welke waarheid of wiens waarheid je gehoorzaam zou moeten zijn. Wat mij betreft gaat het in elk geval niet om jouw of mijn waarheid. Die waarheden zijn nogal ingekleurd door wat er allemaal in onze rugzak zit. Daarom zijn deze beide waarheden niet betrouwbaar. Ze zijn vaak zo afhankelijk van de omstandigheden. Dus zeker geen waarheid om je aan vast te houden. Ik weet natuurlijk niet hoe het met jou zit? Maar ik houd mij graag vast aan een waarheid die onveranderlijk is.

De onveranderlijke waarheid.

Wie je ook bent en wat je ook gelooft, ik neem aan dat wanneer het over jouw leven gaat, je graag de waarheid wilt kennen. De waarheid over dit aardse leven om het op de juiste manier inhoud te geven. Een leven waarin je rust en vrede mag ervaren in de hectiek van alle dag. Een gelukkig leven, een leven in gezondheid, etc….. Je kunt hier vast wel genoeg invullen. Maar je weet natuurlijk dat dit aardse leven slechts tijdelijk is! Is er nog een leven na dit leven, of is het allemaal afgelopen als je sterft? Ik vind mijn antwoorden, de onveranderlijke waarheid, bij God. Mijn God, de God van de Bijbel is een goede God. Als je wilt weten waarom mijn God, de God van de Bijbel een goede God is, nodig ik je uit de link te volgen naar een eerder blog van mij onder de titel “Ik ben een hemelburger”.

Die goede God vraagt jouw gehoorzaamheid.

Die goede God haat de zonde. De zonde staat al de hele geschiedenis tussen God en Zijn kinderen. Die goede God wil niet dat die barrière van de zonde tussen Hem en jou staat. God wist dat om die macht van de zonde over de mens te breken een ultiem offer gebracht moest worden. Dat ultieme offer bracht Hij in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. De Here Jezus kwam naar deze aarde om jouw en mijn zonden te dragen. Hij nam de vloek van die zonde bij jou weg. Daarmee rechtvaardigde Hij jou en mij, waardoor jij en ik  rechtstreeks toegang tot God de Vader hebben. God wil dat het jou goed gaat. Daartoe heeft Hij ook jou beloften gedaan. Veel van die beloften zijn voorwaardelijk. Om daar deel aan te krijgen vraagt die goede God jouw gehoorzaamheid.

Gebombardeerd door een scala aan verleidingen.

Jij en ik zijn opgegroeid en leven in een hectische en ingewikkelde  wereld. Een wereld die door satan wordt geregeerd. Die wereld wil ons leren dat wij zelf heel goed kunnen bepalen wat voor ons het beste is. Jij en ik worden vervolgens doorlopend gebombardeerd door een scala aan verleidingen. Dat maakt het natuurlijk niet gemakkelijker in gehoorzaamheid te leven aan die God die het beste met ons voor heeft. Bij alle keuzes die je in het leven maakt is het raadzaam je te realiseren dat elke keuze ook gevolgen voor je zal hebben. Zo ligt er een duidelijke relatie tussen gehoorzaamheid aan God en zegen op jouw leven. Maar zo is er ook een duidelijke relatie te leggen tussen ongehoorzaamheid en vloek, dus het ontbreken van zegen op jouw leven.  

Je hebt een voorbeeld en je hebt een Helper.

Ik begrijp heel goed dat het soms moeilijk is te luisteren naar de juiste stem. Maar luisteren naar de juiste stem begint met een wilsbesluit. Je kunt altijd de keuze maken Jezus als voorbeeld te nemen. Hierbij wil ik wel aantekenen dat Jezus niet is gekomen om een rolmodel te zijn. Hij is gekomen om te bevrijden van de zonde en de dood. Toch is het niet verkeerd je af te vragen wat Jezus in bepaalde omstandigheden zou doen. Uiteindelijk nodigt Hij je uit Hem te volgen.  

Heb ook jij wel eens moeite te zijn als Jezus? Geen nood als jij gelooft in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis op Golgotha heb je de belofte van God ontvangen. De Heilige  Geest, jouw Helper.  

Ik bid jou een leven in gehoorzaamheid aan de goede God.

Verbonden in Hem

Willem

Lees meer »

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid in de gemeente van de Here Jezus Christus is een probleem. In mijn persoonlijk leven heeft dat er voor gezorgd dat ik in mijn puberjaren de kerk heb verlaten. Maar ook dat ik jarenlang heb geprobeerd God uit mijn leven te weren. Inmiddels weet ik dat het om mijn persoonlijke relatie met God gaat.

Zeg niet allemaal iets anders over het geloof.

Op 20 december j.l. plaatste ik een blog onder de titel “Hoe groot is jouw kerst stress?” Tot mijn grote verbazing werd dit één van de blogs die op Facebook het hoogste bereik van het afgelopen jaar scoorde. Niet alleen het bereik was groot, maar ook de betrokkenheid op het bericht was buitengewoon groot. Om blij van te worden zou je denken. Ja zeker, blij omdat het voor de statistieken goed is. Nee, zeker niet blij vanwege de toon van de discussie die zich ontspon. Tekenend voor de verdeeldheid en onverdraagzaamheid van christenen onder elkaar. Een beetje vreemd als we kijken naar de oproep van Paulus. Jezus Christus wil dat we samen een volmaakte eenheid vormen. Dus vorm geen aparte groepen en zeg niet allemaal iets anders over het geloof.  

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid.

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid in de gemeente van de Here Jezus Christus is een probleem. In mijn persoonlijk leven heeft dat er voor gezorgd dat ik in mijn puberjaren de kerk heb verlaten. Maar ook dat ik jarenlang heb geprobeerd God uit mijn leven te weren. Inmiddels weet ik dat het om mijn persoonlijke relatie met God gaat. Toch blijft het voor mij ongelofelijk dat we als broeders en zusters om de één of andere reden niet goed met elkaar kunnen of willen optrekken. Eén in Christus zijn heeft ook te maken met de keuze om respect te hebben voor de mening van andere christenen. Bedenk te allen tijde dat het de wens van God is dat we als kinderen van Hem één zijn.

Maak de keuze om de mening van andere christenen te respecteren.

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid ervaar ik als een zonde. Daarom wil ik altijd de keuze maken om de mening van andere christenen te respecteren. Al sinds 1999 ben ik werkzaam geweest op het christelijk erf. De diensten die ik aanbood vonden aftrek bij christenen uit alle denominaties op het christelijk erf. Op het niveau van het instituut kerk liep ik vaak tegen grote barrières op. Barrières die in de meeste gevallen niet te slechten leken. Echter in de persoonlijke contacten met leden van die diverse denominaties heb ik altijd mogen ervaren dat die barrières te slechten waren door te zoeken naar alles wat ons met elkaar verbond. Vanuit die verbondenheid met elkaar konden vaak goede gesprekken gevoerd worden over de onderlinge verschillen. Gesprekken die altijd een gevoel van verbondenheid op leverden.

Oproep tot eenheid in verscheidenheid.

Verdeeldheid en onverdraagzaamheid zijn een anti-getuigenis. Die houding maakt dat velen die de Heer nog niet kennen moeilijk te bereiken zijn. Zij hebben geen goede ervaringen met christenen. Wees dus ook jij bereid te zoeken naar dat wat je verbindt met een christen die anders denkt. Het zoeken naar verbondenheid is conform het gebed van de Here Jezus waarin Hij bidt dat alle mensen in Hem zullen geloven als zij de boodschap van God de Vader horen. Als wij, christenen uit de verschillende denominaties, één zijn met Jezus en Vader God, dan zullen alle mensen op de aarde geloven dat God de Vader Jezus heeft gezonden.  

Ik bid dus ook voor jullie dat je in dit nieuwe jaar gehoor zult geven aan de oproep tot eenheid in verscheidenheid.

Wetende verbonden te zijn in Hem die ons liefheeft.

Willem

Lees meer »

Of Jezus nu wel of niet is geboren op 25 december, of dat de Bijbel nu wel of niet iets zegt over het vieren van de geboortedag van Jezus. Ik denk dat het in elk geval goed is ons te bedenken dat de geboorte van Jezus een wonder is. Misschien wel het grootste wonder dat ooit op aarde heeft plaatsgevonden. Een vrouw uit de mensen schonk het leven aan de Zoon van God. God die mens wordt!

Toch schieten velen ook in de kerststress.

Het kerstfeest staat voor de deur. Een feest dat voor diverse groepen mensen een eigen betekenis heeft. De “wereld” in het algemeen associeert het met gezelligheid. Toch schieten velen in de kerststress vanwege de hectiek die veroorzaakt wordt door vragen als: Wat gaan we eten? Hoe plannen we de dagen in? Op welke dag zijn we waar en met wie? Welke evenementen bezoeken we en dan ook nog het gedoe van oudejaars-avond, kerst-en nieuwjaarsborrels?  Ondernemers sloven zich elk jaar weer uit om de omzet tot nieuwe recordhoogten op te stuwen. Voor een groot deel van de christenheid is kerst het vieren van de geboortedag van Jezus Christus. Terwijl een ander deel zich afvraagt of kerst nu werkelijk de geboortedag van Jezus, de Zoon van God is.

Ik gedenk een groot wonder.

Of Jezus nu wel of niet is geboren op 25 december, of dat de Bijbel nu wel of niet iets zegt over het vieren van de geboortedag van Jezus. Ik denk dat het in elk geval goed is ons te bedenken dat de geboorte van Jezus een wonder is. Misschien wel het grootste wonder dat ooit op aarde heeft plaatsgevonden. Een vrouw uit de mensen schonk het leven aan de Zoon van God. God die mens wordt! Jezus is op aarde gekomen omdat God de Vader wilde dat de relatie met de mens zou worden hersteld. Jezus eerde God de Vader door zijn missie in volmaakte gehoorzaamheid en offerbereidheid uit te voeren. Door Zijn offerbereidheid werd de macht van satan gebroken. Doordat Jezus de vloek van de zonde bij ons wegnam zijn jij en ik weer verzoend met God de Vader. Door geloof in het volbrachte werk van Jezus heb je de mogelijkheid ontvangen de vrede van God persoonlijk te ontvangen.

Christen zijn is voor mij geen vrijblijvende zaak.  

We staan kort voor de overgang naar een nieuw jaar. Velen nemen zich weer allerlei goede dingen voor. Het is een beetje tegen mijn natuur om voornemens op zo’n ogenblik uit te spreken. Toch ga ik mij er deze keer aan wagen. Zoals jullie weten werk ik achter de schermen aan een aantal veranderingen voor VanBitterNaarZoet. Veranderingen die te maken hebben met de overtuiging dat christen zijn voor mij geen vrijblijvende zaak is. Christen zijn is voor mij een manier van leven. Het ligt op mijn hart ook jou deelgenoot te maken met die manier van leven. Een manier van leven die ons leert onze gedachten in lijn te brengen met die van God. Want om samen met God te wandelen zullen we het met Hem eens moeten zijn.

Alles door de kracht van de Heilige Geest.

Een lichte aarzeling moest ik overwinnen om dit te gaan schrijven. Ik zou niet willen dat je denkt, dat ik mij op één lijn met Jezus wil stellen. Dat zou toch wel erg hoogmoedig zijn. Nee, ik wil wel proberen een navolger van Hem te zijn. Door mijn geloof in het volbrachte werk van Jezus weet ik wel dat de Heilige Geest in mij woont en krachtig in mij wil werken. In Lucas 4:14-19 tekent de Here Jezus Zijn missie in deze wereld. Ik durf mij dat ook toe te eigenen en het als leidraad te gebruiken voor hoe ik mij als christen en hoe ik VanBitterNaarZoet in deze wereld wil plaatsen.

Beschrijving missie VanBitterNaarZoet.

Het leven in deze wereld waarin we zijn geplaatst ter voorbereiding op een eeuwig leven met Hem, die ons heeft gemaakt, is niet zo simpel. Deze wereld houdt ons keuzes voor die vaak precies tegenovergesteld zijn aan de weg die God wil dat we gaan.

Leven vanuit Gods kracht is een manier van leven!

Deze manier van leven is de weg die ik je wil aanraden om te gaan. Het is een “meer dan voortreffelijke weg” die er toe zal leiden dat je deel krijgt aan de beloften die God ook voor jou apart heeft gezet. VanBitterNaarZoet wil je handvatten aanreiken om te leven naar de wil van God. Dit kan materiaal zijn dat je in de vorm van workshops en seminars wordt aangeboden. Evenementen om je toe te rusten en te bemoedigen om samen op zoek te gaan naar een “meer dan voortreffelijke weg”.   

Onderwerpen waar ik komend jaar aandacht aan wil geven zullen zijn:

  • Hoe kom ik in de rust om Gods stem te leren verstaan
  • Mijn gedachten in overeenstemming brengen met de gedachten van God.
  • Gezondheid in de meest brede zin van het Woord

Afronding.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen VanBitterNaarZoet en ook deel krijgen aan de beloften die God voor jou apart heeft gezet? Schrijf je in op de website om de nieuwste berichten direct in je mailbox te ontvangen. Je kunt ook volgen via de Facebook pagina.

Rest mij jou te bedanken voor jouw belangstelling in het afgelopen jaar. Ik wens je gezegende dagen en een nieuw jaar waarin je Gods zegen in rijke mate zult gaan ervaren.

Willem

Lees meer »