VanBitterNaarZoet

Wees welkom


Gezond zijn is niet vanzelfsprekend!

Een quote waar je niet omheen kunt, omdat een ieder met ziekte, of in je eigen lichaam of in dat van een naaste, te maken krijgt.

Een vervelende constatering! Tenminste, als ik aanneem dat gezondheid ook voor jou een belangrijke voorwaarde is voor de kwaliteit van jouw leven.

Je mag dan wel geen controle hebben over het krijgen van ziekte, maar je kunt er wel meer invloed op uitoefenen dan je wellicht denkt.

Tijd om de regie over een gezond leven in eigen hand te nemen.

Daarbij wil ik jou graag helpen met het door mij ontwikkelde leefstijltraject:

Samen op weg naar een gezonde leefstijl.

Dit traject is niet de zoveelste hype op het gebied van gezondheid. Nee, integendeel! Het leefstijltraject "Samen op weg naar een gezonde leefstijl" heb ik ontwikkeld vanuit mijn christelijke levensovertuiging. Daarbij val ik terug op de eeuwenoude wijsheid uit de Bijbel. 

Ik geloof dat God onze Maker is! Wie anders dan Hij weet dus wat goed voor ons mensen is.

Het is mijn intentie dat jij succesvol en blijvend kunt veranderen naar een gezonde leefstijl.

De mate van jouw gezondheid ligt voor een belangrijk deel in jouw eigen handen.

Vanuit mijn eigen ervaring en overtuiging, wil ik jou graag handvatten aanreiken voor het leggen van een fundament, waarop jij jouw gezonde leefstijl kunt bouwen, zonder telkens terug te vallen in oude gewoonten.

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen.

Maar laat je verleiden te investeren in jouw gezondheid.

 


Laatste berichten