VanBitterNaarZoet

Ondersteuning bij een christelijke manier van leven.

Onderwijs - Coaching - Raadgeving

Wees welkom


Hey jij daar! Ja, jij!

Vraag jij je ook wel eens af wat jij ertoe doet?

Of, word je wel eens geplaagd door ziekte, verlies, eenzaamheid, depressieve gevoelens of andere zorgen?

Dan is er goed nieuws voor jou !

Of je nu wel of niet gelooft! God, de Schepper van hemel en aarde en alles wat daarop leeft, heeft je geschapen. Hij wil dat het jou goed gaat naar lichaam ziel en geest. Wij bidden dat God je zal overtuigen van Zijn liefde voor jou en dat je kennis kunt nemen van het verlossende werk van Zijn Zoon Jezus Christus.  

 

Wij mogen ons gelukkig prijzen.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de God van de Bijbel een goede God is!  

Zijn ​liefde​ voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. 

Een ieder die in dat volbrachte werk van Jezus gelooft, is vrijgekocht uit de slavernij van de zonde.

Ziekte, zonde en dood zullen daarom niet langer heersen in jouw leven. Lees maar eens in Psalm 107.

 

Jezus bracht het offer ook voor jou.

Hoe meer je gaat begrijpen over het offer dat Jezus ook voor jou bracht, des te meer zul je bereid zijn de wil van God toe te laten in jouw leven. God wil dat het jou in alles wel gaat, dus naar je lichaam, naar je ziel en naar je geest. Neem geen genoegen meer met minder, wetende wat Jezus voor jou heeft geleden.

 

Wij geloven dat we elkaar nodig hebben om ons christen-zijn inhoud te geven. Christen-zijn is meer dan alleen naamdrager van Jezus Christus zijn.

Christen zijn is kiezen voor een manier van leven.  


Agenda activiteiten