Spreuk week 34

Tijd voor verandering.

Zoals ik al vaker heb gezegd is het gaan van een weg met God een groot avontuur. VanBitterNaarZoet is zo’n avontuur. Een avontuur dat nu een jaar of twee geleden begon. Het doel van VanBitterNaarZoet is onder andere het verbinden van mensen, die willen leven naar de wil van God. De Heilige Geest maakt duidelijk dat het tijd is voor verandering. Veranderingen die het verbinden van mensen die willen leven naar de wil van God moeten bevorderen.

Relatie met God is een avontuur.

Ja, ik wil samen het avontuur aangaan!

Het vorige blog sloot ik af met de vraag of jij ook  nieuwsgierig bent naar een leven vanuit de kracht van God. De kracht die het ook jou mogelijk maakt deel te krijgen aan de beloften die God voor jou en mij apart heeft gezet. Omdat je dit blog nog steeds leest, neem ik aan dat je daar volmondig – “ja, ik wil!”- op zegt. Ja, ik wil samen het avontuur aangaan met broeders en zusters. Ja, ik wil delen in kennis en inzichten.

Ook voor mij is en blijft een relatie met God een avontuur.

Elke dag opnieuw kan ik zeggen: “Ook voor mij blijft een relatie met God een avontuur.” Ook nu tijdens de voorbereidingen op dit blog maakt de Heilige Geest mij duidelijk dat het tijd is om toe te werken naar een volgende stap. Een stap om VanBitterNaarZoet verder te ontwikkelen. Daarom lukt het niet te schrijven wat ik in eerste instantie in gedachten had. Dit blog moet je dan ook zien als een inkijkje in mijn persoonlijke avontuur met God. Het avontuurlijke zit besloten in het proces dat de wegen van God ondoorgrondelijk zijn. Het is daarom goed om te proberen in één lijn te komen met het denken van God.

Gods molens malen langzaam.

Na een geestelijk groeiproces dat een aantal jaren in beslag nam, verscheen op 15 september 2016 het eerste blog van mijn hand. Ik was er zo van overtuigd te weten wat de plannen van God waren voor VanBitterNaarZoet, dat ik mij ook maar meteen heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ten diepste was er het verlangen om VanBitterNaarZoet te laten groeien tot een community. Een gemeenschap waar kennis en inzichten gedeeld kunnen worden met broeders en zusters met het doel samen een meer dan voortreffelijke weg te kunnen bewandelen. De weg die ertoe leidt dat we deel kunnen krijgen aan de beloften die God voor ons apart heeft gezet. Toch ging mijn aandacht in eerste aanleg naar het opzetten van een praktijk voor christelijke coaching & raadgeving, omdat ik bedacht had zo in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Nog geen jaar verder en de praktijk voor coaching & raadgeving is alweer opgeheven. Ik ben inmiddels weer een stuk opgeschoten om mijn gedachten te voegen naar die van God. Gods molens malen langzaam, Hallelujah, omdat wij zo traag van begrip zijn.

God is geduldig om ons te leren.

Even een voorbeeld uit mijn eigen leven om te etaleren hoe geduldig God is om ons te leren. Misschien word jij ook wel eens geplaagd door zorgen over basale zaken als, hoe voorzie ik in mijn levensonderhoud. Ten tijde van mijn bekering werd ik ook door die zorg geplaagd. Huwelijk gestrand. Geen inkomen, omdat de bank na de echtscheiding alle geïnvesteerde geld meteen terug wilde. Geen woonruimte, etc…. De persoon die een rol speelde bij mijn bekering las uit Matteüs 6:25-34. Wees niet bezorgd over jouw leven, wat je zult eten of drinken, of over jouw lichaam, waarmee je het zult kleden. etc…  Deze tekst heeft toen een grote impact gehad en ik heb die tekst toen als zeer bemoedigend ervaren.

Niets is hardleers als een mens.

Toch ben ik in de afgelopen jaren nog wel eens geplaagd door die zorg hoe te overleven. Niets zo hardleers als een mens zal ik maar zeggen. Terwijl ik met de mond beleed dat God zorgt, gaf ik Hem niet de  gelegenheid dat in mijn eigen leven te tonen. Maar gelukkig hebben we een geduldige God. Hij bracht mij toch tot het inzicht de weg te volgen van hetgeen Hij op mijn hart had gelegd. Ik heb de praktijk voor coaching & raadgeving opgeheven om mij te wijden aan de boodschap die ik op mijn hart heb. Ik ben dankbaar voor de inzichten en de rust die het mij heeft gebracht. Ook mag ik nu ervaren dat Hij werkelijk voorziet. Ik kom in niets te kort.

Ja ik wil delen in kennis en inzichten.

Ja, ook ik wil nog steeds met jou delen. Maar zoals ik aan het begin van het blog al deelde is het tijd een volgende stap te maken in de verdere ontwikkeling van VanBitterNaarZoet. Het is mij duidelijk geworden dat ik meer voorwaarden moet scheppen die het mogelijk maken dat het delen niet alleen van mijn kant komt. Dus meer mogelijkheden dat ook jij jouw bijdrage kunt leveren en kunt reageren op anderen. Verder wil ik hetgeen ik wil delen met jou, meer gaan verpakken in videoboodschappen. Ik verwacht dat de afstand naar jou daardoor verkleind wordt.

Het kan zijn dat de komende tijd wat zaken door elkaar gaan lopen omdat ik veel tijd moet investeren in de nieuwe ontwikkelingen. Ook voor mij allemaal nieuwe zaken, waar ik weinig tot geen kaas van heb gegeten. Hulp is dan ook altijd welkom.

Afronding.

Ben je nog steeds nieuwsgierig naar meer leven vanuit de kracht van God? Wil je leren wandelen op een meer dan voortreffelijke weg? Een weg die het jouw mogelijk maakt deel te krijgen aan de beloften die God ook voor jou apart heeft gezet. Mis niets en meld je op de Facebookpagina of de website aan om alle berichten telkens als eerste in je mailbox te ontvangen.

Help me om deze boodschap zo breed mogelijk te verspreiden. Like de pagina op Facebook en deel de berichten op je tijdlijn. Ik daag je ook uit te reageren naar aanleiding van mijn berichten. Dit houd mij scherp.

Ik wil je danken voor je belangstelling en hoop dat je ook de volgende berichten zult lezen.

Vriendelijke groet en wees gezegend,

Willem

Spreuk week 33

De vrede die Jezus geeft zal altijd bij je blijven.

Het verblijf van Jezus op aarde was slechts kort. Toen Zijn tijd om te gaan naderde, bereidde Hij Zijn discipelen voor met de woorden waarmee Hij ook jou wil bemoedigen: Wees niet bang en verlies de moed niet. Mijn Vader zal een nieuwe Helper zenden, de Heilige Geest. De Heilige Geest zal je helpen alles wat Ik gezegd heb in je herinnering te brengen. Verder geeft Hij jou van Zijn vrede. Een vrede die altijd bij je zal blijven.  

Leven uit eigen kracht of de kracht van God?

Reizen over de levensweg.

Als jij ook een kind bent van de God die hemel en aarde en alles wat daarop leeft heeft geschapen, gaat onze levensweg naar dezelfde bestemming. Alleen is jouw route naar die bestemming een andere dan die van mij. Wel denk ik dat ons beider levensweg een leerweg is. Een leerweg die ons uiteindelijk steeds dichter bij God moet brengen.

Gebrokenheid in de relationele sfeer.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar Paulus schreef het al in de brief aan de Romeinen. De ganse schepping zucht in al haar delen en is in barensnood. Ik ervaar die gebrokenheid van deze wereld ook in mijn eigen leven. Gebrokenheid die ik bemerk in de individualisering, de verruwing van omgangsvormen en als ik wereldwijd kijk naar de vele conflicten die gewapend worden uitgevochten. Voor dit  blog wil ik mij even beperken tot gebrokenheid in de relationele sfeer. Omdat het in de wereld steeds meer om het individu gaat is de waarde van verbondenheid met familie, kerk of gemeente, verenigingen etcetera veel minder geworden. Met als gevolg dat er veel minder naar elkaar wordt omgezien, dus ook als het voor jou even moeilijk is in jouw leven.

Het gevolg???  EENZAAMHEID!!!

Eenzaamheid kan leiden tot ziekte.

Misschien wel één van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd is eenzaamheid. Helaas doet dit fenomeen zich ook voor binnen de plaats waar je juist zou verwachten dat er naar je wordt omgezien. De kerk/gemeente. Eenzaamheid die langdurig aanhoudt kan leiden tot gezondheidsproblemen. Ook een negatief aspect van eenzaamheid is dat je in een vicieuze terecht komt en daardoor steeds minder participeert in kerk/gemeente en/of samenleving. Eenzaamheid kan er zelfs toe leiden dat je eerder komt te overlijden.

Maar eenzaamheid kan ook leiden tot groei.

Eenzaamheid is dus wel een probleem dat je serieus moeten nemen. Mocht je er mee te maken hebben of krijgen, waak er dan voor dat je jezelf niet laat meesleuren door een gevoel van machteloosheid. Dat zal alleen leiden tot het vermijden van gevoelens door contacten met anderen te vermijden. Eenzaamheid is een signaal dat er iets niet in orde is. Jij bent toch degene die dat signaal moet oppakken. Ook als je het gevoel hebt er niets aan te kunnen veranderen. Uit eigen ervaring weet ik dat je bij problemen in je leven beter niet op eigen kracht en inzicht kunt vertrouwen. Maak het niet nodeloos moeilijk maar stel je vertrouwen op de Heer, jouw God. Denk aan Hem en Hij zal je helpen.

Leven vanuit de kracht van God.

Als wedergeboren christen die gelooft in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis op Golgotha, ontvang je van God een geweldig cadeau, namelijk de inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest is je Helper. Hij zal de kracht van Jezus voor jou zichtbaar maken. Jezus die, zittend aan de rechterhand van God de Vader, alle macht over hemel en aarde (Matteus 28:18) heeft gekregen van de Vader. De macht van Jezus is zo oneindig veel krachtiger dan jouw eigen kracht. Ik kan je zeker aanraden niet meer te bouwen op je eigen kracht, maar geef het over aan Jezus. Jezus zal je kracht geven om te overwinnen bij beproevingen.

Afronding.

Ben je ook nieuwsgierig naar meer leven vanuit de kracht van God en zo te leren wandelen op een meer dan voortreffelijke weg? Een weg die het jouw mogelijk maakt deel te krijgen aan de beloften die God ook voor jou apart heeft gezet. Mis niets en meld je op de Facebookpagina of de website aan om alle berichten telkens als eerste in je mailbox te ontvangen.

Help me om deze boodschap zo breed mogelijk te verspreiden. Like de pagina op Facebook en deel de berichten op je tijdlijn. Ik daag je ook uit te reageren naar aanleiding van mijn berichten. Dit houd mij scherp.

Ik wil je danken voor je belangstelling en hoop dat je ook de volgende berichten zult lezen.

Vriendelijke groet en wees gezegend,

Willem